Statistisk betenkelig

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg sliter litt med å få tak i hva Erik Arnesen mener når han i sin kommentar til Hanne Storhaugs artikkel i 23 – 24/2012 (1) kritiserer Helsedirektoratet for å basere seg på subanalysen til Skeaff & Miller (2), idet han mener de overjusterer når de justerer for serumkolesterol. Det Skeaff & Miller gjør, er jo å ekskludere de studiene der intervensjonen ikke førte til endring i kolesterolnivået. Da sto man igjen med tre studier. Jeg er enig i at det er statistisk betenkelig å isolere disse tre studiene og bruke denne subanalysen som grunnlag for offentlige kostråd.

  Dette er redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 9.12. 2012 http://tidsskriftet.no/article/2941884

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media