Statistisk betenkelig

Vegard Lysne Om forfatteren
Artikkel

Jeg sliter litt med å få tak i hva Erik Arnesen mener når han i sin kommentar til Hanne Storhaugs artikkel i 23 – 24/2012 (1) kritiserer Helsedirektoratet for å basere seg på subanalysen til Skeaff & Miller (2), idet han mener de overjusterer når de justerer for serumkolesterol. Det Skeaff & Miller gjør, er jo å ekskludere de studiene der intervensjonen ikke førte til endring i kolesterolnivået. Da sto man igjen med tre studier. Jeg er enig i at det er statistisk betenkelig å isolere disse tre studiene og bruke denne subanalysen som grunnlag for offentlige kostråd.

Anbefalte artikler