Lege, polfarer og botaniker

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Paulsen, Berit Smestad

  Ekeli, Hege

  Johnson, Quinton

  Norum, Kaare R.

  South African traditional medicinal plants from KwaZulu-Natal

  Described 1903 – 1904 by dr. Henrik Greve Blessing. 439 s, ill. To bøker i boks. Oslo: Unipub, 2012. Pris NOK 449

  ISBN 978-8-274775-76-3

  Henrik Greve Blessing (1866 – 1916) var nyutdannet da han ble skipslege om bord på Fram under nordpolekspedisjonen 1893 – 1896. Hans innsats som polfarer har fått liten oppmerksomhet. Forklaringen kan være at han hadde få oppgaver, og at hans dagbok, som egentlig skulle tilhørt ekspedisjonen, ble bevart hos familien.

  Fram brukte Blessing selv morfinen i medisinkisten og ble narkoman. Dette førte til en livslang kamp mot misbruk. Han fikk mange nye sjanser og hadde god støtte, ikke minst fra Nansen, men verken nye stillinger, behandlinger eller forlovelse kunne hindre stadige tilbakefall. I et forsøk på å skape seg et nytt liv dro han i 1901 til Sør-Afrika, til en slektning som var misjonær i KwaZulu-Natal. Der ville han arbeide som lege, men engelske styresmakter aksepterte ikke norsk medisinutdanning.

  Eksempel på tegningene: Zanthoxylum capense. Gjengitt med tillatelse av Akademika forlag.
  Eksempel på tegningene: Zanthoxylum capense. Gjengitt med tillatelse av Akademika forlag.

  Han fant seg likevel til rette og skrev om landets historie og den pågående Boer-krigen. Etter et par år kunne han språket og kontaktet healere for å dokumentere bruken av medisinplanter.

  Kunnskap om medisinplanter bygde på muntlig overlevering. Healerne fortalte hvordan plantene ble brukt, og hvor de vokste. Blessing hadde en vakker og leselig håndskrift og var flink til å tegne. Alt ble notert i to små notisbøker. Teksten er delvis på norsk, mens plantenavnene er på zulu.

  Og så har notisbøkene ligget der i 100 år inntil en arving gjorde dem tilgjengelige. Bøkene er presentert for parlamentet i Sør-Afrika, hvor det er stor interesse for utvikling av plantemedisin.

  Den røde boken er faksimile av notisbøkene. I den grønne boken har forfatterne funnet frem til og fotografert 95 av de 98 plantene. Navnene er på zulu, engelsk og latin. En utskrift hjelper dem som ikke kan lese snirklete dansk-norske formuleringer. Forfatterne har også skrevet om tradisjonell bruk i dag og om vitenskapelig dokumentasjon.

  Henrik Greve Blessing om bord på Fram. Gjengitt med tillatelse av Akademika forlag.
  Henrik Greve Blessing om bord på Fram. Gjengitt med tillatelse av Akademika forlag.

  Quinton Johnson på University of Stellenbosch skriver begeistret om fremtidig bruk av dokumentasjonen. Og det er grunn til begeistring. Dette er et tidsdokument over det som i noen grad hadde gått tapt, og gir tilbake kunnskap som har vært nedvurdert under kolonitid og apartheid. Bøkene representerer historie, kultur og medisin. Jeg anbefaler bokpakken særlig til dem med interesse for plantemedisin, og som reisefølge. Og kanskje blir dette kåret til årets vakreste bokverk!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media