()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pankreatitt hos barn kan være forårsaket av medikamenter, traumer, infeksjoner og systemsykdommer. Residiverende pankreatitt har ofte anatomiske eller arvelige årsaker.

  Italienske forskere ønsket å kartlegge årsaker til pankreatitt hos barn og vurdere bruk og nytte av bildeundersøkelser ved tilstanden (1). I en fem års retrospektiv studie ved et tertiærsykehus undersøkte man 34 barn, hvorav 23 gutter, i alderen 2 – 18 år (median 11 år). 11 hadde residiverende pankreatitt (1).

  De vanligste årsakene var legemidler, særlig azatioprin, og gallegangssykdommer. Ultralydundersøkelse av abdomen ble utført hos alle, og det var unormale funn hos 25. CT- og MR-undersøkelse ble kun utført ved residiverende pankreatitt. Ved CT-undersøkelse var det unormale funn hos fire av sju, og ved MR-undersøkelse av ti var det to tilfeller av pancreas divisum og én unormal gallegang. ERCP-undersøkelse ble utført hos fire pasienter, hvorav to i terapeutisk øyemed.

  Studien viser at det er viktig å være oppmerksom på pankreatitt hos barn. Ved residiverende symptomer bør de utredes med tanke på anomalier og genetiske årsaker. Praksis ved bildediagnostikk er stort sett som hos voksne, men man må være restriktiv med strålebelastning, og ERCP bør i hovedsak begrenses til terapeutiske prosedyrer.

  – Denne studien samsvarer med våre erfaringer fra Haukeland universitetssykehus, sier overlege Thomas Reiher. – Imidlertid er forekomsten av pankreatitt hos barn i Skandinavia trolig mindre enn lenger sør, ut fra det man får inntrykk av i denne studien, selv om nøyaktige epidemiologiske data mangler, sier han.

  – Pankreatitt hos barn anses å være sjeldnere enn hos voksne, hvor gallestein og alkoholbruk er hyppige årsaker. Ifølge våre erfaringer er det hovedsakelig medikamenter og systemsykdommer, f.eks. sepsis og Crohns sykdom, som utløser pankreatitt. Genetiske årsaker er sjeldnere, men i noen land utgjør hereditære former 10 – 20 % av tilfellene. Hos oss brukes i økende grad MR- og MRCP-undersøkelser i stedet for CT-undersøkelser og ERCP, sier Reiher.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media