Nye antikoagulantia – bør vi ha litt kaldt vann i blodet?

Roar Dyrkorn, Pål-Didrik Hoff Rolan Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 390 – 1

I Tidsskriftet nr. 4/2013 side 390 var de to øverste tallene i venstre y-akse i figuren feil. I tillegg hadde alle tallene på denne aksen forskjøvet seg. Rett figur skal være:

/sites/default/files/2013--T-13-0235-01-Rettelse.svg

Vi beklager feilen, den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler