Nye antikoagulantia – bør vi ha litt kaldt vann i blodet?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 390 – 1

  I Tidsskriftet nr. 4/2013 side 390 var de to øverste tallene i venstre y-akse i figuren feil. I tillegg hadde alle tallene på denne aksen forskjøvet seg. Rett figur skal være:

  Vi beklager feilen, den er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media