Hidrosadenitt kan dempes med TNF-α-hemmer

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Adalimumab, et selektivt immunmodulerende legemiddel, kan ha effekt ved hidrosadenitis suppurativa.

Illustrasjonsfoto Science Photo/NTB scanpix

Hidrosadenitis suppurativa er en kronisk, ofte smertefull hudsykdom kjennetegnet av noduli, abscesser og fistler i armhuler og lysker. Langvarig antibiotikabehandling eller kirurgi har ofte begrenset effekt.

Pasienter med moderat til uttalt hidrosadenitis suppurativa ved sentre i USA, Danmark, Nederland og Tyskland ble randomisert i tre grupper. De fikk så ukentlige subkutane injeksjoner med enten adalimumab, en tumornekrose-α-hemmer, hver uke (n = 51) eller hver annen uke vekslende med placebo (n = 52) eller kun placebo (n = 51). Etter 16 uker hadde henholdsvis 18 %, 10 % og 4 % i hver gruppe oppnådd klinisk respons ifølge et sykdomsspesifikt skåringssystem. Alvorlige bivirkninger ble registrert hos 8 %, 6 % og 4 %. Subjektiv bedring i smerte og livskvalitet var større med adalimumab hver uke enn med adalimumab hver annen uke. Etter 16 uker fikk alle pasientene adalimumab i ytterligere 16 uker.

– Resultatene fra denne studien samsvarer godt med våre kliniske erfaringer, sier Joar Austad, seksjonsoverlege ved Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Adalimumab kan ha god effekt hos enkelte pasienter med hidrosadenitis suppurativa. Effekt og bivirkninger ved langtidsbehandling er ikke avklart, påpeker han. – Kirurgi med eksisjon av større affiserte områder vil fortsatt være aktuelt for enkelte pasienter med denne plagsomme sykdommen, og mange vil ha vedvarende plager, sier han.

Anbefalte artikler