()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Adalimumab, et selektivt immunmodulerende legemiddel, kan ha effekt ved hidrosadenitis suppurativa.

  Hidrosadenitis suppurativa er en kronisk, ofte smertefull hudsykdom kjennetegnet av noduli, abscesser og fistler i armhuler og lysker. Langvarig antibiotikabehandling eller kirurgi har ofte begrenset effekt.

  Pasienter med moderat til uttalt hidrosadenitis suppurativa ved sentre i USA, Danmark, Nederland og Tyskland ble randomisert i tre grupper. De fikk så ukentlige subkutane injeksjoner med enten adalimumab, en tumornekrose-α-hemmer, hver uke (n = 51) eller hver annen uke vekslende med placebo (n = 52) eller kun placebo (n = 51). Etter 16 uker hadde henholdsvis 18 %, 10 % og 4 % i hver gruppe oppnådd klinisk respons ifølge et sykdomsspesifikt skåringssystem. Alvorlige bivirkninger ble registrert hos 8 %, 6 % og 4 %. Subjektiv bedring i smerte og livskvalitet var større med adalimumab hver uke enn med adalimumab hver annen uke. Etter 16 uker fikk alle pasientene adalimumab i ytterligere 16 uker.

  – Resultatene fra denne studien samsvarer godt med våre kliniske erfaringer, sier Joar Austad, seksjonsoverlege ved Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Adalimumab kan ha god effekt hos enkelte pasienter med hidrosadenitis suppurativa. Effekt og bivirkninger ved langtidsbehandling er ikke avklart, påpeker han. – Kirurgi med eksisjon av større affiserte områder vil fortsatt være aktuelt for enkelte pasienter med denne plagsomme sykdommen, og mange vil ha vedvarende plager, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media