Et visst talent for å overleve

Edvin Schei Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2610 – 2

I Tidsskriftet nr. 23 – 24/2012 side 2612 første spalte annet avsnitt skal stå:

Jeg ba min mor ta med noen Wodehouse-bøker til meg (P.G. Wodehouse: engelsk forfatter kjent for humoristiske bøker fra overklassemiljø). Hun sa: «Men Gunnar, du vet jo at du er alvorlig stedt, du skulle kanskje ta Det nye testamente i stedet?» «Nei,» sa jeg, «jeg vil gjerne ha Wodehouse.» Og så hadde jeg Wodehouse og lo noe enormt. Kjenner du P.G. Wodehouse, i Axel Seebergs oversettelse?

Jeg humrer, Wodehouse-bøkene var blant favorittene i min fars bokhyller.

Anbefalte artikler