Enkle tiltak kan redde nyfødte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Opplæring av helsepersonell til å stimulere og maske/bag-ventilere nyfødte i forbindelse med fødsel kan redusere nyfødtdødeligheten med mer enn 40 %.

  På verdensbasis dør hvert år ca. 8 millioner barn under fem år, de fleste i ressursfattige land. Av disse er ca. 3,5 millioner nyfødte.

  – Enkle tiltak i forbindelse med fødsel kan redde mange liv. Skal tiltakene ha effekt på global barnedødelighet, må de være «lavteknologiske» og billige, slik at de kan iverksettes hvor som helst i verden: Overvåking av fosterlyd med økt bruk av jordmorstetoskop vil fange opp utsatte barn som trenger hjelp, og hvis den nyfødte ikke puster selv, vil rask stimulering og eventuelt maske/bag-ventilering redde de fleste, sier Hege Langli Ersdal.

  Hun har sett på data fra 1 0271 fødsler ved et sykehus i Tanzania, hvor trente assistenter har observert og registrert alle fødsler siden 2009.

  – Data viser at 16 % av de nyfødte ikke begynte å puste selv. Nesten halvparten av dem trengte kortvarig maske/bag-ventilering i tillegg til stimulering før de startet å puste. Dette må skje raskt: For hvert halve minutt som går etter fødsel uten at barnet puster selv eller noen puster for barnet, øker sannsynligheten for død eller sykelighet med 16 %, sier Ersdal.

  – Våre studier fra Tanzania viser at enkel simuleringsbasert kursing – «Helping Babies Breathe» – HBB – har ført til at nyfødtdødelighet de første 24 timene nå er redusert med 47 %, og andel «dødfødsler» er redusert med 24 %. Den nylig publiserte studien fra åtte sykehus i Tanzania viser at antall spedbarn som dør i forbindelse med fødsel, nesten halveres – fra 1,7 % til 0,9 % – når helsepersonell er opplært etter HBB-programmet og bruker teknikkene. Dette simuleringsopplegget kan virkelig bidra til å redusere nyfødtdødeligheten. Helsepersonell verden over bør kurses hvis tusenårsmålet skal nås, sier Ersdal.

  Disputas

  Hege Langli Ersdal disputerte for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo 21.11. 2012. Tittel på avhandlingen er Appropriate interventions to reduce perinatal mortality and morbidity in low-resourced settings. Fetal heart rate assessments and basic actions at birth.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media