Anbefalt lesing om rotatormansjetten

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Maffulli, Nicola

  Furia, John P.

  Rotator cuff disorders

  Basic science and clinical medicine. 352 s, tab, ill. London: JP Medical Publishers, 2012. Pris GBP 75

  ISBN 978-1-907816-08-6

  Målet har vært å skrive en lettlest, men grundig bok som gir et overblikk over skader i rotatormansjetten. Det har lykkes.

  Det kan virke smalsporet å lage en egen bok om en muskelgruppe. Imidlertid står rotatormansjetten sentralt i patologien ved mange skulderlidelser. Partiell reseksjon av akromion for å lage bedre plass til rotatormansjetten og sutur av rupturer i denne muskelgruppen er vanlige skulderinngrep i dag. Det er derfor på sin plass at det finnes egne bøker som kun omhandler skader av rotatormansjetten.

  Boken er i A4-format, innbundet og trykt på godt papir. Kapitlene er veldig godt strukturert og pedagogisk oppbygd. Forfatterne balanserer godt mellom det som er etablerte prinsipper og temaer som fortsatt er under debatt i ortopediske miljøer. De mange illustrasjonene og fotografiene bidrar vesentlig til en god forståelse av emnet. Forfatterne tar oss gjennom den kirurgiske anatomien, rotatormansjettens biomekaniske funksjon og undersøkelsesteknikker. Før gjennomgangen av reparasjonsteknikker av partielle og fullstendige rupturer omtales også hvordan man best kan utrede skulderpatologi med radiologiske metoder. Boken er fra 2012 og er oppdatert på diskusjonen rundt ortobiologiske midler, som for eksempel bruk av trombocyttkonsentrat. For helhetens skyld hadde det vært nyttig om forfatterne hadde presentert en oversikt over de forskjellige suturmetodene som leverandører tilbyr i dag, men det er kun en liten anmerkning og trekker ikke ned det gjennomgående gode inntrykket boken gir.

  Jeg kan absolutt anbefale denne til alle ortopeder som begynner med skulderkirurgi. Den vil også være nyttig for fysioterapeuter og manuellterapeuter som behandler pasienter med skulderlidelser. Et skulderartroskopiatlas kan den ikke erstatte, og den prøver heller ikke å være en lærebok om skulderartroskopi generelt. Men den vil gi en solid og oppdatert kunnskapsbasis for håndtering av de mest vanlige skulderskadene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media