Globalisering og identitet i flertall

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Josselson, Ruthellen

  Harway, Michele

  Navigating multiple identities

  Race, gender, culture, nationality, and roles. 268 s. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 33

  ISBN 978-0-19-973207-4

  Dette er en bok om hvordan globaliseringen utfordrer personlig identitet. Her belyses erfaringer med å leve i lojalitetsspenn mellom kulturer og nasjonaliteter, og leseren får et innblikk i identitetsproblematikk knyttet til kjønn, rase og roller.

  Boken er redigert av de to erfarne amerikanske forskerne Ruthellen Josselson og Michele Harway. De er begge psykologer og har skrevet et fyldig innledningskapittel der de begrunner behovet for å fornye identitetsforskningen ved hjelp av kvalitative metoder. Totalt er det 13 kapitler, de fleste skrevet av psykologer med tilhørighet i amerikanske forskningsmiljøer.

  Hvordan bygges identiteten hos en velutdannet kvinne som forvalter et vestlig verdisett samtidig som hun er en pliktoppfyllende datter av en pakistansk far i en tradisjonell muslimsk familie? Hvordan navigerer hun mellom identiteter og selvpresentasjoner? Hvordan kan skiftende sosiale og kulturelle referanserammer inkluderes til en ny helhet? Dette er noe av det som belyses. De fleste kapitlene sirkler rundt spørsmål som: «Hvem er jeg?» og «Hvem kan jeg bli i en verden hvor kontakten over kulturgrenser øker i omfang og intensitet?»

  Kapitlene spenner fra en analyse av de emosjonelle og kognitive prosessene som president Obama beskriver i memoaren Dreams from My Father (1), til gutter som bruker sin maskulinitet for å hele såret identitet. Flere kapitler har et individfokus, mens andre tar for seg krysskulturelle befolkningsgrupper. Gjennom dyptpløyende analyser (særlig narrative) av identitetsprosesser viser forfatterne frem polariseringer, flertydighet, muligheter og sårbarhet i danningen av identitet.

  Verdien ligger først og fremst i de grundige beskrivelsene av hvordan personer og grupper som lever i et kulturelt krysspress forstår seg selv og sin egen identitet. Spennet i det som beskrives er vel stort, fra Obamas identitetsforvaltning, via kjønnsidentitet i feministiske pressgrupper, til psykologiske erfaringer med å være barn av colombianske immigranter i USA. Rekken av meget gode narrative analyser er en klar styrke. Det viser gevinstene ved å bruke kvalitative metoder når kategorier som amerikansk – «hispanic» ikke lenger er gjensidig ekskluderende. Dessverre mangler et avslutningskapittel om hva de ulike analysene samlet sett har gitt av innsikt om det å navigere mellom multiple identiteter i en globalisert verden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media