Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Kunngjøringer

Solstrandkurset 2013

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin ønsker velkommen til sitt årlige kurs på Solstrand Hotel & Bad i Os utenfor Bergen 27. – 31. 5. 2013.

Uken består av et klinisk emnekurs i gynekologiske/obstetriske og pediatriske emner, benevnt «Nytt liv – ny giv for mor og barn» og et klinisk emnekurs om akuttbehandling til sjøs, til skogs og til fjells, benevnt «Medisinske utfordringer i forbindelse med friluftsaktiviteter».

Invitasjon med lenke til fullstendig kursprogram og påmeldingsskjema er sendt per e-post til medlemmene i de to foreningene. Opplysninger om kurset kan leses på www.legeforeningen.no/nfa

Endring av prosedyrekrav og kurskrav i grenspesialiteten hjertesykdommer

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at prosedyrekravet og kurskravet i grenspesialiteten hjertesykdommer endres. Endret prosedyrekrav innebærer innføring av krav om minst 20 selvstendige gjennomførte transøsofagale ekkokardiografier.

Endret kurskrav innebærer at deet opprinnelige 30 timers kurset i ekkokardiografi erstattes av et valgfritt grunnkurs (Ekkokardiografi I) og et videregående kurs i avansert ekkokardiografi (Ekkokardiografi II).

Kurskravet i grenspesialiteten karkirurgi endres og får følgende ordlyd:

Endret Kursutdanning, obligatorisk fra 1.1. 2014

150 timer, herunder fire obligatoriske kurs á 30 timer:

  • Ekkokardiografi II

  • Arytmier

  • Medfødte hjertefeil

  • Koronar hjertesykdom og hjertesvikt

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

I en overgangsperiode gis det anledning til å søke om spesialistgodkjenning i hjertesykdommer på bakgrunn av gammelt eller nytt kurskrav og nytt eller gammelt prosedyrekrav frem t.o.m. 31.12. 2013. Nytt kurskrav gjøres obligatorisk fra 1.1. 2014.

Anbefalte artikler