()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Kunngjøringer

  Kunngjøringer

  Solstrandkurset 2013

  Solstrandkurset 2013

  Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin ønsker velkommen til sitt årlige kurs på Solstrand Hotel & Bad i Os utenfor Bergen 27. – 31. 5. 2013.

  Uken består av et klinisk emnekurs i gynekologiske/obstetriske og pediatriske emner, benevnt «Nytt liv – ny giv for mor og barn» og et klinisk emnekurs om akuttbehandling til sjøs, til skogs og til fjells, benevnt «Medisinske utfordringer i forbindelse med friluftsaktiviteter».

  Invitasjon med lenke til fullstendig kursprogram og påmeldingsskjema er sendt per e-post til medlemmene i de to foreningene. Opplysninger om kurset kan leses på www.legeforeningen.no/nfa

  Endring av prosedyrekrav og kurskrav i grenspesialiteten hjertesykdommer

  Endring av prosedyrekrav og kurskrav i grenspesialiteten hjertesykdommer

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at prosedyrekravet og kurskravet i grenspesialiteten hjertesykdommer endres. Endret prosedyrekrav innebærer innføring av krav om minst 20 selvstendige gjennomførte transøsofagale ekkokardiografier.

  Endret kurskrav innebærer at deet opprinnelige 30 timers kurset i ekkokardiografi erstattes av et valgfritt grunnkurs (Ekkokardiografi I) og et videregående kurs i avansert ekkokardiografi (Ekkokardiografi II).

  Kurskravet i grenspesialiteten karkirurgi endres og får følgende ordlyd:

  Endret Kursutdanning, obligatorisk fra 1.1. 2014

  150 timer, herunder fire obligatoriske kurs á 30 timer:

  • Ekkokardiografi II

  • Arytmier

  • Medfødte hjertefeil

  • Koronar hjertesykdom og hjertesvikt

  I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

  I en overgangsperiode gis det anledning til å søke om spesialistgodkjenning i hjertesykdommer på bakgrunn av gammelt eller nytt kurskrav og nytt eller gammelt prosedyrekrav frem t.o.m. 31.12. 2013. Nytt kurskrav gjøres obligatorisk fra 1.1. 2014.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media