Feil om fett

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det vitenskapelige grunnlaget for Helsedirektoratets kostråd er utarbeidet av Nasjonalt råd for ernæring (1). Hanne Storhaug hevder i Tidsskriftet nr. 23– 24/2012 (2) at det blir gitt et feilaktig bilde når det gjelder mettede og flerumettede fettsyrer.

  En omfattende kunnskapsoppsummering om helseeffekt av fettsyrer fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (3) og en kunnskapsoppsummering av Skeaff & Miller (4) er hovedkildene for Helsedirektoratets kostråd. I tillegg utførte Jakobsen og medarbeidere en samleanalyse (5) der data fra 11 store ulike amerikanske og europeiske kohortstudier ble slått sammen. De fant følgende resultater når 5 % av energien fra mettede fettsyrer ble byttet med tilsvarende energi fra flerumettede: hasardratio 0,74 (95 % KI 0,61 – 0,89) for død av koronar hjertesykdom, hasardratio 0,87 (95 % KI 0,77 – 0,97) for koronar hjertesykdom.

  Storhaug (2) gjengir resultater fra Jakobsen og medarbeideres artikkel og antyder at det er ulik effekt av type fettsyrer på kvinner og menn og for dem under og over 60 år. Da Jakobsen og medarbeidere utførte statistiske tester for interaksjon, fant de imidlertid ingen signifikant effekt av alder eller kjønn.

  En nyere oppdatert metaanalyse av randomiserte, kontrollerte studier styrker konklusjonen om at bytte av mettede fettsyrer med flerumettede gir mindre koronar hjertesykdom (6).

  FAOs rapport konkluderer at det er overbevisende dokumentasjon for at bytting av mettede fettsyrer med flerumettede reduserer risikoen for koronar hjertesykdom og gir færre dødsfall forårsaket av koronar hjertesykdom (3, s. 129 – 32). De norske kostrådene (1) er i tråd med FAOs rapport (3). Vi mener derfor det er galt når Storhaug hevder at Helsedirektoratets rapport gir leseren et feilaktig bilde av dokumentasjonen som foreligger og FAOs rapport.

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 11.2. 2013 http://tidsskriftet.no/article/2941884

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media