Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Charlotte Haug

Leder

Gisle Roksund

Brev til redaktøren

Karsten Hytten
Espen Hauk Helskog
Kristin Bjartveit
Stein Evensen

Rettelse

Gerd Jorunn Møller Delaveris
Svetlana Konstantinova-Larsen
Sissel Rogde

Kommentar og debatt

Nyheter

Verdens helse

Matilde Risopatron Berg

Intervju

Originalartikkel

Kristofer Lislerud Smebye
Solveig Granum
Torgeir Bruun Wyller
Marte Mellingsæter

Oversiktsartikkel

Ansgar Berg
Emelinn Bråtane
Hans Henrik Odland
Christina Brudvik
Bjørg Rosland
Asle Hirth

Medisinen i bilder

Panagiota Mantaka
Tone Tønjum
Petter Gjersvik
Ewa Pomianowska
Bjørn Atle Bjørnbeth
Astrid Elisabeth Rojahn
Knut Jørgen Labori
Sheraz Yaqub

Noe å lære av

Marte Mellingsæter
Torgeir Bruun Wyller
Torkel Steen

Kronikk

Ottar Sjaastad
Johan Petter Hesselberg
Sandra Rinne Dahl
Per Medbøe Thorsby

Medisinsk historie

Personlige opplevelser

Aslak Bråtveit

Språkspalten

Petter Gjersvik
Erlend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Fjellhaug Nylund

Anmeldelser

Jan Frich
Anne Tveito
Yngvild S. Danielsen
Astrid Nøklebye Heiberg
Anette Fosse
Petter Andreas Ringen
Bjørn Wormnes

Legelivet

Magnus Torgersen
Elisabeth Jacobsen
Matilde Risopatron Berg
Gunn Marit Seberg
Arne Ekeland
Knut Strømsøe
Bjørn Olav Thoresen
Gunnar Follerås
Rolf Kaaresen
Einar Sudmann
Pål Benum

Aktuelt i foreningen

Berit Nordstrand
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent

Hans Petter Graver