Kognitiv atferdsterapi ved bulimi

Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

Kognitiv atferdsterapi er bedre enn psykoanalytisk orientert behandling ved bulimia nervosa.

I en fersk studie fra det psykoanalytiske fagmiljøet ved Københavns Universitet ble 70 pasienter med bulimia nervosa randomisert til enten 20 timer med kognitiv atferdsterapi i fem måneder eller til to år med ukentlig psykoanalytisk orientert terapi.

Begge terapiformene hadde effekt, men kognitiv terapi ga raskest og best respons. Rett etter at terapiperioden var over, hadde 42 % av pasientene i denne gruppen sluttet med overspising og brekninger, mot 6 % i den andre gruppen. Etter to år hadde 44 % i gruppen som fikk kognitiv terapi og 15 % av dem som fikk psykoanalytisk psykoterapi oppnådd det samme (oddsratio 4,3; 95 % KI 1,33 – 14,21). I begge gruppene var det bedring i symptomer knyttet til spiseforstyrrelsen og generelle psykiske plager, men effekten kom tidligst etter kognitiv atferdsterapi.

– Det er en utbredt oppfatning i fagmiljøet at type samtaleterapi ikke er avgjørende for effekten, sier Terje Fladvad, privatpraktiserende psykiater i Oslo. – Denne studien viser det motsatte. Kognitiv terapi kom klart best ut, til tross for betydelig mindre ressursbruk. Det er også verdt å merke seg at de psykoanalytiske terapeutene var langt mer erfarne enn de kognitive terapeutene, sier han.

– Det er sjelden at en studie i så stor grad går i disfavør av den terapien gruppen som har gjort den er eksperter på. Samtidig er det prisverdig at studien blir publisert på tross av negativt resultat for gruppen som sto bak.

Resultatene understøtter internasjonale behandlingsanbefalinger for bulimia nervosa, der kognitiv atferdsterapi er anbefalt førstevalg. Denne behandlingsmetoden bør bli mer tilgjengelig for pasienter med bulimia nervosa og liknende spiseforstyrrelser, sier Fladvad.

Anbefalte artikler