Selvmordstanker blant norske leger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Færre norske leger har selvmordstanker enn tidligere, viser en studie fra Legeforskningsinstituttet.

  Det er høyere selvmordsrate blant leger enn i den generelle befolkningen (1). Å ha tanker om selvmord og følelsen av at livet ikke er verdt å leve, øker risikoen for å utføre et selvmord eller selvmordforsøk (2). I en studie fra Legeforskningsinstituttet er forekomsten av tanker om selvmord blant norske leger kartlagt i 2000 og 2010 (3).

  Studien er basert på spørreskjemasvar fra en kohort på litt over 1 500 yrkesaktive norske leger. De fikk blant annet spørsmål om de noen gang hadde følt at livet ikke var verdt å leve, om de noen gang hadde ønsket at de var døde, og om de noen gang hadde tenkt på å ta sitt eget liv. I tillegg ble de spurt om arbeidsrelatert stress, oppfatning av egen helse og velvære og tilfredshet både i arbeid og fritid.

  Andelen leger som rapporterte å ha tanker om selvmord ofte eller noen ganger, gikk ned fra 10,2 % i 2000 til 7,7 % i 2010. Det var også færre som følte at livet ikke var verdt å leve i 2010 sammenliknet med 2000. Grad av subjektiv velvære, oppfatning av egen helse og arbeidsrelatert stress var uavhengige og signifikante faktorer for å ha hatt alvorlige selvmordstanker. Kjønn, alder og spesialitet hadde ingen assosiasjon til å ha hatt eller ikke hatt selvmordstanker.

  – Data om legers fysiske og mentale helse, inkludert selvmord og selvmordstanker, er viktig for oss ved Legeforskningsinstituttet. En av grunnene til at Legekårsundersøkelsen ble startet for 22 år siden, var faktisk noen selvmord blant leger som fikk stor oppmerksomhet i mediene, sier forsker Judith Rosta, som er førsteforfatter av artikkelen.

  – Det er lite som tyder på at legers selvmord har noe med jobben å gjøre. Ratene er faktisk høyest blant eldre, pensjonerte mannlige leger, og legers selvmordstanker er mer assosiert med privatliv enn med jobb. Andre av våre studier viser at norske leger jobber mye, men er gjennomgående fornøyde med jobben. De har god helse og er også blant dem som lever lengst, sier Rosta.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media