Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overlege Arne Haukebø døde 10.2. 2014 etter et kort sykeleie, 97 år gammel. Med ham har vi mistet en nestor i bruddbehandling.

  Haukebø ble født i Molde. Etter examen artium i 1936 begynte han på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. 30.11. 1943 ble han, sammen med 740 andre norske studenter, arrestert og sendt til arbeidsleiren St. Andreas i Alsace, senere til konsentrasjonsleiren Buchenwald i Tyskland. Han kom tilbake til Norge sommeren 1945, gjenopptok medisinstudiet og avla embetseksamen året etter. Etter turnustjeneste fikk han sin spesialistutdanning i kirurgi ved Molde sykehus, Oslo militære sykehus, Aker sykehus, Sentralsykehuset i Akershus og Ullevål sykehus. Han ble overlege på 2. avdeling ved Ullevål sykehus i 1964 og ledet bruddbehandlingen ved sykehuset etter at 2. og 3. avdeling ble slått sammen i 1982.

  Haukebø var kirurg av den gamle typen – han behersket hele fagområdet. Under sin tid på Ullevål var han læremester for mange av de ledende kirurgene som kom etter ham. Det var imidlertid bruddkirurgien som sto hans hjerte nærmest. Under militærtjenesten i Tysklandsbrigaden kom han i kontakt med professor Gerhard Küntscher i Flensburg. Han hadde utviklet en margnagle av stål til behandling av brudd i kroppens lange rørknokler. Dette var et kvantesprang i behandlingen av slike brudd, og Haukebø innførte metoden i Norge. Margnaglingen ble senere videreutviklet med sperreskruer (sperrenagling).

  AO-gruppen i Sveits utviklet nye metoder for platebehandling av brudd, og det kom metoder for å behandle stygge åpne brudd med ekstern fiksasjon, som består av pinner i beinet festet til en ytre ramme. Haukebø var en pioner i bruken av alle disse nye behandlingsprinsippene og etablerte kurs for andre norske kirurger allerede i 1970. Senere var dette en viktig del av grunnlaget for det nasjonale kurset i bruddkirurgi i spesialistutdanningen av kirurger og ortopeder, som fra 1972 er avholdt på Voss hvert år.

  Arne Haukebø var en fremragende kirurg som, i tiden før internett, holdt seg faglig godt oppdatert med lesing av originalartikler på engelsk, tysk og fransk. Han hadde også betydelige kulturelle og utenomfaglige interesser og var et vandrende leksikon. Han hadde et lunt og vinnende vesen og var beskjeden på egne vegne. Haukebø var æresmedlem av Norsk kirurgisk forening og medlem av Kreis der Freunde Gerhard Künscher.

  En hedersmann er gått bort, og våre tanker går til hans kone Ellinor Johanne og hans to barn Knut og Lise med familier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media