Bør blodtrykket senkes ved akutt hjerneslag?

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Blodtrykksmedisiner brukt i akuttfasen av et hjerneinfarkt ga ikke høyere overlevelse eller færre senkomplikasjoner.

Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix

Høyt blodtrykk er en kjent risikofaktor for iskemisk hjerneslag, og blodtrykkssenkende medikamenter er veletablert forebyggende behandling. I en studie fra Kina er effekten av medikamentell senking av blodtrykket i akuttfasen av hjerneinfarkt undersøkt.

Studien omfattet over 4 000 pasienter med hjerneinfarkt synlig på CT eller MR innen 48 timer fra symptomdebut. De som hadde systolisk blodtrykk over 220 mm Hg, alvorlig hjertesykdom eller som hadde fått trombolytisk behandling, ble ikke inkludert. Pasientene ble randomisert til enten blodtrykkssenkende medikamenter for å få ned det systoliske blodtrykket 10 – 25 % innen 24 timer eller ingen slike medikamenter

Gruppen som fikk blodtrykksmedisiner hadde i gjennomsnitt 9,1 mm Hg (95 % KI 10,2 – 8,1) større reduksjon av det systoliske blodtrykket enn kontrollgruppen etter 24 timer. Det var ingen forskjeller når det gjaldt overlevelse eller senkomplikasjoner mellom gruppene, verken 14 dager eller tre måneder etter innleggelsen.

– Denne studien omfattet mange, men under en femdel av de over 22 000 pasientene som ble vurdert for inklusjon, sier professor Lars Thomassen ved Haukeland universitetssykehus. – Randomiseringen ble gjort gjennomsnittlig 15 timer etter sykdomsstart, og behandlingen har dermed ikke påvirket utviklingen av infarktet i de første kritiske timene av sykdomsforløpet. Dette kan gi inntrykk av at blodtrykk ikke er et relevant behandlingsfokus, men det er misvisende. Studien bidrar ikke til klarhet innenfor et uavklart felt, sier Thomassen.

Anbefalte artikler