Engasjert og innsiktsfullt om kjønnsidentitetsforstyrrelser

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Arntzen, Marion

  Kahrs, Kari

  De usynlige kjønn

  221 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-450-1386-3

  Hensikten med denne utgivelsen er ifølge forfatterne å formidle innsikt i og kunnskap om kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsmangfold.

  Noen barn, ungdommer og voksne opplever seg selv som annerledes, og flere og flere våger å stå frem. Det forventes at foreldre, lærere, helsearbeidere, men også resten av samfunnet, møter disse menneskene, som i boken omtales som transpersoner, med respekt og forståelse.

  I de 11 kapitlene belyser forfatterne begreper som kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, så vel som transseksualisme, transvestitisme og transperson, i tillegg til å formidle vanskelighetene som transpersoner opplever i ulike faser av livet og i ulike relasjoner. Kapitlene er korte og lettleste.

  I flere avsnitt stiller forfatterne seg kritiske til Helsedirektoratets anbefalte behandlingstilbud for transseksuelle, som ikke omfatter transpersoner. Forfatterne mener at dette skaper et kunstig skille mellom disse to gruppene, mens de applauderer endringer i Standards of Care fra The World Professional Association for Transgender Health, som for første gang anerkjenner alle transpersoner og ikke kjønnsnormative personer og deres behov for, og rett til, transrelaterte helsetjenester på lik linje.

  Gjennomgående får leseren en god forståelse av hvor vanskelig transpersoner har det som barn og ungdommer, og utfordringene som voksne opplever, særlig i forhold til ektefeller, blir troverdig skildret. Forfatterne gir et godt innblikk i problematikken kjønnsidentitetsforstyrrelser, men åpner likevel for flere spørsmål uten å gi noe godt svar. Disse er sterkt knyttet til påstanden om at alle kjønnsuttrykk er naturlige, ikke sykelige, for mennesker gjennom alle tider og i alle kulturer, mens man samtidig etterlyser et offentlig helsetilbud for transrelaterte korreksjoner.

  Forfatterne har tidligere utgitt Mann er da kvinne i 2011. I tillegg står Marion Arntzen bak TV-serien Jentene på Toten fra 2009. Forfatternes sterke engasjement for transpersoner kombinert med Arntzens solide erfaringsgrunnlag fra hennes arbeid ved Stensveen Ressurssenter gjør at man fester lit til budskapet og får empati for menneskene som opplever så mange vanskeligheter i sine liv.

  Jeg kan først og fremst anbefale boken til personer som jobber i barnehager og skoler, men også til unge og voksne som har spørsmål rundt sin egen eller barns og venners kjønnsidentitet. Den er ikke en medisinsk lærebok, men vil absolutt være nyttig for helsearbeidere, som utfordres til større toleranse og åpenhet omkring spørsmål om kjønnsidentitet og seksualitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media