Rent oksygen gir økt skadeomfang

Tora Sund Morken Om forfatteren
Artikkel

Eksponering for rent oksygen etter hypoksisk-iskemisk hjerneskade ga mye større skade hos nyfødte rotter enn eksponering for romluft.

Tora Sund Morken. Foto: Privat

Barn som er født for tidlig, er spesielt utsatt for hypoksisk-iskemisk hjerneskade. Ved reperfusjon vil det dannes oksygenradikaler, noe som gir oksidativt stress. Det nyfødte barnets hjerne er spesielt utsatt for slikt stress, og det er mulig at ekstra oksygentilførsel i reperfusjonsfasen øker skadeomfanget. Ifølge gjeldende retningslinjer anbefales det derfor å starte gjenoppliving av barn født til termin med romluft i stedet for rent oksygen, men det er lite bevisgrunnlag for en klar anbefaling når det gjelder for tidlig fødte.

I min doktorgrad undersøkte vi hvordan eksponering for rent oksygen påvirker skadeomfanget over tid i nyfødte rotter med hypoksisk-iskemisk hjerneskade. Det ble gjort ved hjelp av MR-avbildning fra skadetidspunktet og frem til nær voksen alder.

Rent oksygen ga sterkt økt omfang av hjerneskade sammenliknet med romluft, og forskjellen økte over tid. Hjernens utviklingsstadium i modellen er sammenliknbar med den hos barn født i svangerskapsuke 32 – 34. Vi undersøkte også hvordan nedbrytning av glukose via pentose-fosfat-shunten påvirkes av hypoksisk-iskemisk hjerneskade. Pentose-fosfat-shunten opprettholder nivået av antioksidanter i hjernen, og i voksen hjerne kanaliseres mer glukose via denne shunten ved oksidativt stress. Hos nyfødte fant vi at andelen glukose metabolisert via pentose-fosfat-shunten ble nedregulert etter hypoksisk-iskemisk hjerneskade.

Resultatene viser at det er viktig å utvise forsiktighet med å gi høye nivåer av oksygen til for tidlig fødte barn ved gjenoppliving etter hypoksisk-iskemisk hjerneskade. Manipulering av pentose-fosfat-shunten kan representere en potensiell fremtidig behandling.

Disputas

Tora Sund Morken disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 9.12. 2013. Tittelen på avhandlingen er Brain development and metabolism after hypoxia-ischemia and varying oxygen levels in the neonatal rat studied with 13C-MR spectroscopy and multimodal MR imaging.

Anbefalte artikler