Lettfordøyelig om vårt viktigste organ

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gjerstad, Leif

  Fladby, Tormod

  Andersson, Stein

  Demenssykdommer

  Årsaker, diagnostikk og behandling. 235 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 385

  ISBN 978-82-05-44993-0

  Å forstå hvordan hjernen fungerer er i vinden. Hva gjør at en lege eller psykolog vurderer eller tenker på demens hos en pasient? Hos en pasient i et sent stadium av en hvilken som helst type av demens, er det lett å se at hjernen til vedkommende ikke fungerer. Men når ble egentlig personen demenssyk, og hva er årsaken til de sykelige endringene som skjer i hjernen?

  Dette og mange andre grunnleggende spørsmål om den trinnvise utviklingen av demens og kognitiv svikt gir boken fine svar på. Forskere ønsker ikke kun å vite hvordan en nervecelle kommuniserer med en annen, men også hvor denne overføringen av nervesignaler skjer, og hva lokalisering i hjernen betyr i forhold til ulike kognitive funksjoner som språk, hukommelse, eksekutiv funksjon og apraksi. Her blir hvert av områdene grundig forklart.

  Forfatterne forklarer lettfattelig omkring temaer som mentale forandringer som ikke er forårsaket av demens, hvordan vurdere differensialdiagnoser, forebyggende behandling, nødvendige undersøkelser av personer rammet av demens, juridiske aspekter og pårørendes situasjon. De dekker nær sagt alle aspekter rundt demens på en sober måte uten å kaste seg på trenden til hjernereduksjonisme, og de forklarer omfattende begreper ut fra et naturlig klinisk ståsted.

  En annen styrke er innholdet om de mest vanlige formene for demens: Alzheimers sykdom, frontotemporal demens, demens med lewylegemer, Parkinsons sykdom og vaskulær demens. Oversiktlig tabeller og flere gode illustrasjoner gjør at leseren gjennomgående får lett tak i fagstoffet. På slutten av hvert kapittel er det en nyttig og pedagogisk fin oppsummering. Sammendraget gjør at man enkelt kan repetere hovedpoengene.

  Kapitlet om fremtidsperspektiver understreker at forfatterne har reflektert over hva vi vet i dag om demens, og hva vi kan håpe på i fremtiden. Det var forfriskende å lese. Det eneste jeg fant som jeg var direkte uenig i, var antall nerveceller som hjernen består av, konstatert i det første kapitlet.

  Jeg kan anbefale boken til alle leger og annet helsepersonell innen demensfeltet, i tillegg til medisinstudenter og mer generelt til alle som ønsker en grundig og lettfordøyelig innføring i hva som skjer når hjernen ikke fungerer som før.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media