Sfinkterskader under fødselen kan reduseres

Katariina Laine Om forfatteren
Artikkel

Skånsomme forløsningsmetoder kan halvere forekomsten av fødselsrelaterte skader på endetarmens lukkemuskel.

Katariina Laine. Foto: Sakari Sahlstein

Skader på endetarmens lukkemuskel kan skje under vaginal fødsel. Skadefrekvensen varierer mellom land og mellom fødeinstitusjoner. Slik sfinkterskade skjer ved 1 – 6 % av vaginale fødsler. Skaden kan føre til analinkontinens, dvs. ufrivillig lekkasje av luft eller avføring – svært ubehagelige plager som kan gi sosiale og hygieniske problemer samt redusert livskvalitet. I tillegg til analinkontinens kan denne fødselsskaden forårsake smerte, ubehag og seksuell dysfunksjon.

Jeg har i min doktoravhandling undersøkt forekomst av og tiltak for å forebygge fødselsrelaterte skader på endetarmens lukkemuskel. Avhandlingen er basert på tall fra fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, fra periodene 2003 – 05 og 2005 – 10. Mellom de to periodene ble det gjennomført et opplæringsprogram for fødselshjelperne ved avdelingen, slik at man kunne gi bedre perineumstøtte under utdrivningsfasen. Ved sammenlikning av de to periodene fant vi at forekomsten av fødselsrelaterte sfinkterskader var halvert. Kvinner som ble forløst med keisersnitt eller som fødte før uke 32 av svangerskapet ble ikke inkludert. Det var ingen signifikante forskjeller mellom kvinnene som fødte i første periode og kvinnene som fødte i andre.

Jeg fant også at den selvrapporterte forekomsten av analinkontinens hos gravide var betydelig høyere hos dem som hadde fått sfinkterskade ved en tidligere fødsel (24 %) enn hos dem som ikke hadde fått slik skade.

Funnene mine tyder på at forbedrede forløsningsteknikker fører til færre lukkemuskelskader. Færre slike skader vil trolig redusere forekomsten av analinkontinens hos kvinner i fertil alder. Dette kan ha en positiv effekt for kvinners helse både på kort og på lang sikt.

Disputas

Katariina Laine disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 30.10. 2013. Tittelen på avhandlingen er Obstetric anal sphincter injuries: incidence, risk factors, consequences and prevention.

Anbefalte artikler