– Hvem er kona til Brad Pitt, og hva gjør hun i en genetikk-quiz?

Frode Oosterling Om forfatteren
Artikkel

Dette spørsmålet møtte deltakerne på kurset «Genetikk i klinisk praksis» på Gardermoen 12. – 13. februar.

Fremtidens gentesting vil styre medisinen, men forskningen må følge parallelt. Illustrasjonsfoto Colourbox

Kurset startet nemlig med en lagquiz der baktanken fra oss i kurskomiteen var å få ristet sammen og aktivisert deltakere på tvers av mange forskjellige spesialiteter. Vårt inntrykk er at vi lyktes. Og de fleste visste at Angelina Jolie hadde fått utført en bilateral mastektomi fordi hun er bærer av et defekt BRCA1-gen, som gir en betydelig økt risiko for brystkreft.

Men deltakerne våre visste nok dette fordi de er samfunnsengasjerte mennesker, ikke fordi de har lært om dette i grunn- eller etterutdanningen. Den gode påmeldingen til et kurs som ble arrangert for første gang, avdekker et betydelig behov for oppdatert kunnskap om et felt i rivende utvikling med dertil hørende etiske og politiske dilemmaer.

Tverrfaglig

Kurset var et ledd i Legeforeningens satsing på høyspesialisert medisin, og bakgrunnen for at det kom til finner man i rapporten Biomedisin – Status, scenarioer og anbefalinger, som første gang ble utgitt i 2010.

Der var en av anbefalingene følgende: «For å heve kunnskapsnivået innen genetikk og biomedisin vil Legeforeningen arbeide for at det blir opprettet et tverrfaglig, kompetansehevende kurs for alle spesialiteter, inkludert allmennmedisin, som gir kunnskap om genetikk spesielt og innsikt i utviklingen innen biomedisin generelt. Kurset bør utvikles av en tverrfaglig gruppe og tilrettelegges spesielt for at leger som ikke selv driver med forskning innen bioteknologi kan ha nytte av det».

Kurset om genetikk i klinisk praksis er et kompetansehevende kurs for alle spesialiteter.

Presenterte kasuistikker

Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne tilsier at oppdraget ble utført til ståkarakter. Av de nærmere femti deltakerne var halvparten allmennleger. De resterende var spredt over en rekke spesialiteter (nevrologi, pediatri, gynekologi m. fl.).

Flere ga uttrykk for at det var spennende med tilnærming på tvers av spesialitetene Innholdsmessig forsøkte vi å få til en balanse mellom basal genetikk med alle nyvinningene feltet har ført med seg de siste årene, og oppdateringer innen relevante spesialiteter som f.eks. onkologi, nevrologi, pediatri m. fl.

Deltakerne ble på forhånd bedt om å sende inn kasuistikker fra egen praksis. Vi ble gledelig overrasket over veldig god respons, og framlegging av kasuistikkene underveis i kurset bidro til å levendegjøre det.

Hva har Huntingtons chorea og Fragilt X-syndrom til felles rent genetisk? Enda et spørsmål fra quizen.

Vet du det ikke? Meld deg på neste kurs!

Anbefalte artikler