Vitamintilskudd kan bremse hivinfeksjon

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Kosttilskudd med vitaminer og selen kan utsette sykdomsprogredieringen ved hivinfeksjon. Det viser en ny studie fra Botswana.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix

Mangel på mikronæringsstoffer kan utvikles i tidlige stadier av hivinfeksjon, og dette er assosiert med raskere progrediering av sykdommen. I studien fra Botswana er det undersøkt om kosttilskudd med vitaminer og selen kan forsinke progredieringen av hiv i tidlig sykdomsfase (1).

Den dobbeltblindede studien omfattet nesten 900 hivsmittede voksne som ikke fikk antiretroviral behandling og som hadde CD4-celletall > 350/μl. Deltakerne ble randomisert til daglig inntak i to år av enten én tablett med multivitamintilskudd, selen, en kombinasjon av multivitamintilskudd og selen eller placebo. Gruppen som fikk kombinert tilskudd med multivitaminer og selen hadde lavere risiko for å nå CD4-celletall ≤ 250/μl innen to år sammenliknet med gruppen som fikk placebo (hasardratio 0,46; 95 % KI 0,25 – 0,85). Tilskudd av multivitaminer alene eller selen alene ga ingen statistisk signifikante forskjeller verken i T-celleverdier eller andre utfallsmål sammenliknet med placebo.

– Flere studier kan tyde på at vitaminer, selen og andre sporstoffer har gunstig effekt ved hivinfeksjon. Virkningen antas å skyldes bedring av immunforsvaret, sier professor og overlege Johan N. Bruun ved Infeksjonsmedisinsk seksjon, Universitetssykehuset Nord Norge. – Mange undersøkelser er dårlig kontrollert, og den generelle nytten har vært diskutabel. Denne godt kontrollerte studien bekrefter nytten av en kombinasjon av multivitaminer og selen hos hivpasienter i utviklingsland, sier han.

– Effekten kan skrive seg fra et mangelfullt kosthold og malabsorpsjon ved hivinfeksjonen. Ernæringsforholdene er annerledes i Norge, og det er usikkert om slike tilskudd vil ha samme effekt hos pasienter under adekvat behandling hos oss, sier Bruun.

Anbefalte artikler