Åpner for fritt salg av e-sigaretter i EU

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Markedet for e-sigaretter er nå for første gang blir regulert etter at EU-parlamentet nylig vedtok det nye tobakksdirektivet.

Illustrasjonsfoto Colourbox

Hvilke regler som skal gjelder for salg av e-sigaretter var et av de store stridsspørsmålene da EUs nye tobakksdirektiv ble utarbeidet. EU-kommisjonen ville bare tillate salg av e-sigaretter som røykeavvenningsmiddel på apotek. Det ville også de fleste regjeringene.

Men ved EU-sesjonen i oktober 2013 åpnet EU-parlamentet, etter en kraftig lobbykampanje fra tobakksindustrien, opp for at e-sigaretter skal kunne selges fritt.

I desember samme år ble EU-landenes regjeringer og EU-parlamentet enige om et kompromiss som innebærer at e-sigaretter med nikotinkonsentrasjon under 20 mg/ml skal kunne selges på det åpne markedet. Det vil imidlertid fortsatt være mulig for enkelte medlemsstater å begrense salget til apotek.

Når det gjelder påfyllingsbare e-sigaretter tillater direktivet enkelte medlemsstater å forby slike dersom det er sterke helsemessige grunner. Dersom minst tre stater beslutter å vedta et slikt forbud kan EU-kommisjonen utvide forbudet til å gjelde alle land i EU.

Gjeldende restriksjonene for markedsføring av tobakksprodukter skal også omfatte e-sigaretter.

Anbefalte artikler