Uakseptabel mangel på karbimazol

Valdemar Grill Om forfatteren
Artikkel

Ved vår avdeling behandler vi mange pasienter med hypertyreose, oftest med tyreostatika og vanligvis med karbimazol. Flere pasienter har tatt kontakt med avdelingen i januar og februar, da de ikke har fått hentet ut sine resepter på karbimazol.

Etter kontakt med sykehusapoteket i slutten av januar fikk jeg opplyst at leveringsproblemet for karbimazol (Neo-mercazole) gjaldt hele Norge. Det ble sagt at en reserveløsning ville fungere fra 1. februar, da man skulle få tilgang til karbimazol fra et utenlandsk firma, men også etter dette har vi fått henvendelser fra pasienter som ikke får fornyet sine resepter.

Kontinuerlig behandling med tyreostatika, altså uten avbrudd, og i første rekke med karbimazol, er svært viktig for pasienter med hypertyreose. Når dette svikter, kan pasienten raskt få tilbakefall. Det virker for meg uakseptabelt at myndighetene i Norge (Statens legemiddelverk) ikke makter å opprettholde nødvendig leveranse til landet. I tillegg er det svært utilfredsstillende at i hvert fall vår avdeling ikke har mottatt informasjon om leveringsvansker.

Anbefalte artikler