iPhone – ditt neste pulsoksimeter?

Stephen J.M. Sollid Om forfatteren
Artikkel

Technologies AS, digiDoc

Pulse Oximeter

versjon 1.3.3

App til iPhone og iPod touch. 2,2 MB. Språk: Engelsk. Pris: NOK 14

Pulsmåling med smarttelefon har vært mulig lenge og baserer seg på en patent fra 1970-årene. Kamera i smarttelefonen måler endringer i brytningen av kameralyset når en finger dekker kamera og lys samtidig. Utviklerne av appen Pulse Oximeter har benyttet det samme prinsippet for samtidig å måle perifer oksygenmetning (SpO₂) i blodet. Appen lanseres under kategorien Helse og Trening i App Store, men utviklerne gjør det klart at den ikke er godkjent for medisinsk bruk.

Appen har en enkel grafisk utforming som er oversiktlig og intuitiv. Kamera må kalibrere seg i et par sekunder før man kan legge fingeren over fotolyset og kamera. Selve målingen tar noen få sekunder. Resultatene av målingene lagres i en liste med dato og tid. Appen inneholder en enkel, men nyttig illustrert instruksjon for hvordan man måler puls og SpO₂. Det er også mulig å ta kontakt med utviklerne for å gi tilbakemelding på appen, og det er en egen «ofte spurte spørsmål»-seksjon med nyttige tips.

Jeg har testet appen en del på meg selv, og sammenliknet resultatene med målinger på ordinært pulsoksimeter på jobb. Inntil siste oppdatering av appen var målingene svært avhengige av riktig plassering av fingeren over kamera og lys. Med versjon 1.3.3 er dette mye bedre, selv om noen målinger fortsatt svikter hvis fingeren for eksempel dekker fotolyset litt for dårlig. Når man plasserer fingeren riktig, er resultatene forbausende riktige. Dette gjelder imidlertid for SpO₂-verdier mellom 92 % og 100 % da jeg ikke har klart å påføre meg selv lavere oksygenmetning i forbindelse med testing av appen.

Appen har begrenset klinisk nytte slik den foreligger i dag, til det er målingene for upålitelige. Medisinskteknisk utstyr krever omfattende godkjenning, men Federal Drug Administration i USA har allerede begynt å godkjenne apper til medisinsk bruk, så det er ikke utenkelig at Pulse Oximeter eller andre tilsvarende apper med tiden kan bli godkjent. Hvis utviklerne klarer å finjustere algoritmen som ligger bak målingen ytterligere, slik at den blir mer pålitelig og man kan utføre klinisk testing, kan dette være en klinisk nyttig app for enkelte pasientgrupper. Det gjelder for eksempel pasienter med kols, eller for fastlegen eller legevaktslegen på sykehusbesøk. Inntil godkjenning for medisinsk bruk foreligger, er Pulse Oximeter likevel en interessant nyvinning som man som teknologiinteressert lege bør koste på seg. Om ikke annet for å støtte utviklerne i sitt videre arbeide med appen.

Anbefalte artikler