Studentene som ikke ville være germanere

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Holm, Ingar

Kvamme, Elling

De motvillige germanerne

Norske studenter i tysk fangenskap 1943 – 1945. 491 s, ill. Oslo: Dreyer forlag. Pris NOK 399

ISBN 978-82-8265-078-6

Min far var tysklandsstudent. Ikke fordi han hadde studert i Tyskland, eller fordi tysk historie eller kultur var hans fag, men fordi han som vanlig norsk medisinstudent høsten 1943 ble arrestert og sendt til Tyskland sammen med rundt 650 andre mannlige studenter fra Universitetet i Oslo. Deportasjonen var en følge av en økende konflikt mellom universitetet og den tyske okkupasjonsmakten, en konflikt som toppet seg med brannstiftelsen i universitetets aula 28.11.1943.

Rundt halvparten av studentene ble sendt til konsentrasjonsleiren Buchenwald nær Weimar. Omtrent like mange ble sendt til Sennheim, en SS-leir for frivillige(!) i Alsace. For SS var det et paradoks at unge norske akademikere, som de så på som eliten av den ariske, germanske rase, kunne motsette seg nasjonalsosialismens ideer. Studentene ble forsøkt omvendt med forelesninger om raselære og annen nazi-ideologi av SS-godkjente professorer fra nærliggende universiteter. Var hensikten å omskolere dem til tyske soldater? Da krigens slutt nærmet seg, ble nesten alle studentene samlet i Buchenwald og deretter overført til konsentrasjonsleiren Neuengamme utenfor Hamburg, der de ble hentet til frihet av De hvite bussene, organisert av grev Folke Bernadotte. 17 av studentene døde under eller rett etter fangeoppholdet.

Historien om tysklandsstudentene er fortalt før, både i bokform og i artikler, også i Tidsskriftet (1, 2). Ingar Holm, som har forfattet denne boken med den glimrende tittelen De motvillige germanerne, er faghistoriker. Han bygger fremstillingen på et bredt kildemateriale, blant annet dagbøker og fangebrev, skriftlige beretninger i ettertid og intervjuer med de få tysklandsstudentene som fortsatt lever. Den er skrevet i samarbeid med en av dem, Elling Kvamme (1918  –), professor emeritus i medisin, som har vært leder og drivkraft i Buchenwald-foreningen i flere år. Foreningen er fortsatt aktiv med å spre kunnskap om nazismens ugjerninger og å motarbeide intoleranse, urett og undertrykkelse.

Boken er den mest omfattende og grundige fremstillingen av historien om de norske tysklandsstudentene til nå. Den er velskrevet, veldokumentert og proper i sin balanserte og spennende veksling mellom historiske fakta, historisk kontekst og personlige beretninger. Den får godt frem usikkerheten som rådet om utfallet av fangenskapet og de interne stridighetene i SS-ledelsen om hva man egentlig ønsket å oppnå. Bildematerialet er også interessant. Boken minner oss om at universitetets ideer ikke kan forenes med ekstreme ideologier.

Anbefalte artikler