Medisinhistorisk bjørnetjeneste

Øivind Larsen Om forfatteren
Artikkel

Hill, John

The old man’s guide to health and longer life

74 s, ill. London: The British Library, 2013. Pris USD 10

ISBN 978-0-7123-5898-9

Dette er en ny utgave av en helseopplysningsbok fra 1750. Det står ingenting annet om forfatteren enn tre linjer bak på omslaget, der det heter at «John Hill was a mid-eighteenth-century physician and actor, who published prolifically on the natural sciences». John Hill er et ganske vanlig navn, men dette må være John Hill (ca. 1716 – 1775) som hadde medisinsk utdanning fra Edinburgh, drev et apotek i London, opparbeidet et stort ry som botaniker, og i årene 1759 – 1775 ga ut et stort verk på 26 bind om plantenes systematikk. Ellers drev Hill en utstrakt forfattervirksomhet på mange felt og var en ivrig samfunnsdebattant. At han skal ha satt spor etter seg som «actor» i betydningen skuespiller, finnes intet om.

The old man’s guide to health and longer life er ikke en faksimile, men er satt opp på en litt gammelmodig måte. Leseren vet altså ikke hvordan boken opprinnelig så ut. Det kan forvirre, blant annet fordi den nå er utstyrt med «morsomme», gamle illustrasjoner. Det gis riktignok «picture credits», men heller ikke mer, f.eks. om hvorfra bildene er hentet, og hva de skal forestille. De fleste illustrasjonene er tydeligvis også fra en annen tid og har lite med innholdet å gjøre. Det er dårlig forleggerhåndverk å presentere en tekst på denne måten.

I de 18 korte kapitlene gir forfatteren råd om hva man skal gjøre, og eventuelt ikke gjøre, for å få et godt og enda lengre liv hvis man er en gammel mann. Helseopplysning og populærmedisin var en litterær sjanger på 1700-tallet. Fordi årsakssammenhengene mellom helse og levekår den gang var temmelig uklare, gjengir denne litteraturen svært ofte forfatternes velmente synsing, mer enn faktisk kunnskap. Slik er denne boken også. Men den var neppe skrevet for å være morsom.

Fagområdet medisinsk historie er faktisk en del plaget av at enkelte synes medisinske temaer som er revet ut av sin kontekst, er ustyrtelig morsomme. Utgivelser som denne går inn i en slik anekdotisk kultur. De som står bak denne nyutgaven har gjort både John Hill og medisinhistorien en bjørnetjeneste.

Bak på omslaget står å lese at boken «will be the perfect gift for a man of more mature years». Ikke til meg.

Anbefalte artikler