Prestere på topp

Bjørn Wormnes Om forfatteren
Artikkel

Riise, Arne Jørstad

Stensbøl, Bjørge

Pensgaard, Anne Marte

Norske vinnerskaller

Veien til mental styrke og gode prestasjoner. 572 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2013. Pris NOK 399

ISBN 978-82-02-42187-8

Dette er en bok om de viktigste psykologiske teoriene og ferdighetene for å prestere godt. Selvtillit og tro på seg selv er viktig for å nå målet om å bedre prestasjonene våre. Boken er egnet for alle som arbeider med å styrke psykiske faktorer og bedre mentale ferdigheter under prestasjonspress. Den kan anbefales til alle som driver pedagogisk og personlighetsmessig utviklingsarbeid innenfor idrett, musikk, helsearbeid og i skolen.

Forfatterne presenterer teorier på en oversiktlig og god måte. De binder dem sammen med veldokumentert, generell psykologisk teori. Hovedpoengene er klare og enkle, uten å bli overfladiske. De går også tilstrekkelig i dybden samtidig som de opprettholder leserens interesse for det som kommer senere. Et eksempel på dette er deres beskrivelse av hvordan de fire basisteknikkene i mental trening, målsetting, visualisering, avspenning og indre dialog, knyttes til Ryan og Decis’ godt empirisk dokumenterte selvbestemmelsesteori.

På en utmerket måte klargjør og konkretiserer forfatterne viktig trening for gode vaner og holdninger i prestasjonsarbeidet. Særlig vektlegger de betydningen av langsiktig arbeid, tålmodighet og relevant øving. Det er når denne automatikken er oppnådd og blitt en automatisk vane at individet fremstår med en trygghet og selvtillit som virkelig hjelper.

I teorikapitlet fremsetter de en teori som de kaller TATOO-modellen. Modellen inneholder de viktigste elementene vi må arbeide etter for å lykkes i å prestere på vårt beste. Denne generelle teoretiske bakgrunnen gjør de individuelle beskrivelsene av 30 av våre norske enere og verdensmestere spennende og belysende. I beskrivelsen ivaretar de betydningen av å være åpen for viktige individuelle variasjoner. De viser at grunnleggende evner hos den enkelte må oppdages, bekreftes og brukes i arbeidet. Videreutvikling av disse egenskapene blir vesentlig for å lykkes. Nettopp dette gjør boken mer spennende å lese.

De avslutter med en oppsummering av det de kaller sentrale ferdigheter hos toppidrettsutøvere, og lister opp i alt 26 slike sentrale ferdigheter. Dette er viktige holdninger og vaner som vi alle kan ha nytte av å lære og bruke i eget utviklingsarbeid.

Generelt synes jeg dette er en meget god og leseverdig bok. Den er nyttig for alle som er interessert i å hjelpe andre og seg selv frem mot bedre prestasjoner. Boken har høy kvalitet og er egnet som oppslagsverk på området.

Anbefalte artikler