Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 615 – 9

  I Tidsskriftet nr. 6/2014 på side 617 skal det i første setning etter Resultater stå: I perioden 2000 – 05 ble det gjennomført i alt 8 576 rettsmedisinske obduksjoner ved ...

  Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media