Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere

Gerd Jorunn Møller Delaveris, Svetlana Konstantinova-Larsen, Sissel Rogde Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 615 – 9

I Tidsskriftet nr. 6/2014 på side 617 skal det i første setning etter Resultater stå: I perioden 2000 – 05 ble det gjennomført i alt 8 576 rettsmedisinske obduksjoner ved …

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Anbefalte artikler