Ny fagdirektør og ny kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Helse Nord har ansatt Geir Tollåli (f. 1959) som ny fagdirektør og Rune Sundset (f. 1968) som ny kvalitets- og forskningsdirektør.

Tollåli kommer fra stillingen som klinikksjef ved Medisinsk klinikk ved Nordlandssykehuset. Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1984 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1999 og i fordøyelsessykdommer i 2001. Han har blant annet hatt ulike overlegestillinger ved Nordlandssykehuset og Haukeland universitetssykehus.

Sundset er utdannet sivilingeniør innen medisinsk fysikk, tok så medisinsk embetseksamen i 2001, doktorgraden i 2005 og ble godkjent spesialist i nukleærmedisin i 2009. Han kommer fra stillingen som overlege i nukleærmedisin og FOU-leder ved røntgenavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Helse Nord velger nå å dele den tidligere fagdirektørstillingen i to stillinger: én fagdirektør og én kvalitets- og forskningsdirektør.

– Hovedbegrunnelsen for å dele stillingen er bredden av saker som fagdirektøren har hatt ansvar for. Vi har vært klar over at dette er en enorm jobb som nesten ikke er forenlig med en levelig arbeidssituasjon. Når vi fikk to søkere, med ulik profil, som passet så godt til oppgavene, ble vi enige med de tillitsvalgte om at dette var en løsning, sier administrerende direktør i Helse Nord Lars Vorland.

Anbefalte artikler