Offentlig helsevesen og alternativ medisin i Norge gjennom 200 år

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alver, Bente Gullveig

  Ryymin, Teemu Sakari

  Fjell, Tove Ingebjørg

  Vitenskap og varme hender

  Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag. 322 s. Oslo: Sap – Spartacus Forlag, 2013. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-304-0073-9

  Målgruppen er stor og omfatter både helsepersonell, journalister og andre som er opptatt av helsespørsmål. De tre forfatterne beskriver på 321 sider utviklingen av den medisinske markedsplassen siden 1800-tallet og frem til i dag. To av forfatterne er kulturforskere, og den tredje er historiker med minoritetshelse som spesialområde.

  Forfatterne beskriver utviklingen av moderne medisin fra ca. 1800 da det kun var noen få leger i Norge, via etterkrigstidens oppbygging av et offentlig helsevesen, frem til dagens situasjon med en sterk pasientautonomi og der utøvelsen av alternativ behandling er lovregulert.

  Gjennom hele boken beskrives også den folkelige behandlingstradisjonen, og kjente helbredere som Marcello Haugen og «Losen» har fått egen omtale. Utviklingen følges kronologisk, og dette er en god gjennomgang av hvordan helsevesenet har utviklet seg. Forfatterne beskriver også mindre ærerike kapitler i vår medisinske historie, for eksempel tvangssterilisering som startet med steriliseringsloven i 1934, og som omfattet blant annet psykisk utviklingshemmede kvinner og tatere.

  Likevel er det mest interessante beskrivelsen av forholdet mellom det offentlige helsevesenet og utøverne av folkemedisin og alternativ medisin. Forfatterne gir en utførlig omtale av hvordan de ulike delene av helsesektoren har forholdt seg til hverandre og påvirket hverandre opp gjennom historien. Innhold og endring av sentrale deler av lovverket beskrives også, for eksempel kvakksalverloven og lov om alternativ behandling fra 2004. Dette gjør teksten leseverdig og aktuell for mange som arbeider innenfor helsevesenet.

  Fremveksten av moderne vaksiner har fått bred omtale og likeså vaksinemotstanden fra de alternative miljøene. Her savner jeg likevel en kommentar om situasjonen fra de siste årene der leger og forskere har engasjert seg på begge sider i debatten om vaksiner mot HPV og svineinfluensaen.

  Selv om apotekenes rolle i utviklingen av den medisinske markedsplassen blir nevnt, hadde jeg ønsket en mer utdypende omtale her. Mange remedier anbefalt av folkelige helbredere og alternative utøvere selges via apotek, og apotekerne har også selv produsert slike midler. I boken omtales et delvis konfliktfylt forhold mellom leger og apotek, særlig eksemplifisert ved salg av såkalte arkanamedisiner eller patentmedisiner på begynnelsen av 1900-tallet. Det forfatterne ikke nevner, er at mesteparten av askeavkoket som ble solgt her til lands, skjedde over disk fra apotekene.

  Jeg kan anbefale boken til alle som er interessert i medisinsk historie.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media