Bloggbok om alternativ behandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tjomlid, Gunnar Roland

  Placebodefekten

  Hvorfor alternativ behandling virker som den virker. 436 s, ill. Oslo: Humanist forlag, 2013. Pris NOK 369

  ISBN 978-82-82820-51-6

  Forfatteren beskriver innledningsvis at han ønsker å gi leseren forståelse for hvorfor pasienter har positive opplevelser med bruk av alternativ behandling. Leserkretsen oppfattes å være folk flest/pasienter, trolig mer enn fagfolk, helsepersonell og den vitenskapelig orienterte leseren.

  Boken er innbundet, og papirkvaliteten er god. Det er ingen illustrasjoner. Flere spennende problemstillinger drøftes i de sju kapitlene. Interessante overskrifter inviterer til videre lesning, og forfatterens synspunkter illustreres gjennom opplevelser hos den fiktive fortidsfiguren Stein Aldermann. I tillegg til generell diskusjon om alternativ behandling har forfatteren særskilt søkelys mot behandlingsformene homøopati, akupunktur og kiropraktikk. Avslutningsvis er det kildehenvisninger for noen av synspunktene som presenteres.

  Forfatteren omtaler medisinsk forskning, i særdeleshet utfordringene rundt å forstå hvordan og hvorfor placeboeffekten har betydning i medisinsk behandling. Tidvis evner han å diskutere vitenskapelige begreper på en relevant og korrekt måte. Samtidig skjemmes leseopplevelsen av forfatterens svart-hvitt-tenkning om alternativ behandling. Mens han på den ene siden raljerer med dårlig forskning innen alternativ behandling, bruker han sine personlige erfaringer som sannhetsdokumentasjon for egne synspunkter.

  Dette er likevel et godt bidrag i debatten om alternativ behandling. En gjennomlesning bekjentgjør vitenskapelige og medisinske begreper som mange pasienter har stor nytte av å vite noe om. Ofte beskrives vanskelige temaer på en enkel måte, og gjennom sin bloggstil forenkler forfatteren relativt vanskelig stoff. Dessverre blir imidlertid deler for enkle til at stoffet kan være nyttig for forskere og fagpersonell.

  Stilen er lett og ledig, formen og språket lekende og humørfylt, og således blir det en hyggelig bok å lese. Tidvis dårlig skjult åpenbares imidlertid en innbitt kamp mot alternativ behandling. Når dette kombineres med ukritisk tro på evidensbasert medisin som saliggjørende overfor alle medisinske problemstillinger, blir debatten unyansert.

  Forfatteren er kjent som en ivrig blogger som får stor spalteplass i sosiale medier. Jeg hadde stor glede av å lese boken, men jeg forstår at bloggeren innimellom sliter med prøve å fylle rollen som vitenskapsmann, og enda verre, som medisinsk behandler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media