Bloggbok om alternativ behandling

Arne Johan Norheim Om forfatteren

Tjomlid, Gunnar Roland

Placebodefekten

Hvorfor alternativ behandling virker som den virker. 436 s, ill. Oslo: Humanist forlag, 2013. Pris NOK 369

ISBN 978-82-82820-51-6

Forfatteren beskriver innledningsvis at han ønsker å gi leseren forståelse for hvorfor pasienter har positive opplevelser med bruk av alternativ behandling. Leserkretsen oppfattes å være folk flest/pasienter, trolig mer enn fagfolk, helsepersonell og den vitenskapelig orienterte leseren.

Boken er innbundet, og papirkvaliteten er god. Det er ingen illustrasjoner. Flere spennende problemstillinger drøftes i de sju kapitlene. Interessante overskrifter inviterer til videre lesning, og forfatterens synspunkter illustreres gjennom opplevelser hos den fiktive fortidsfiguren Stein Aldermann. I tillegg til generell diskusjon om alternativ behandling har forfatteren særskilt søkelys mot behandlingsformene homøopati, akupunktur og kiropraktikk. Avslutningsvis er det kildehenvisninger for noen av synspunktene som presenteres.

Forfatteren omtaler medisinsk forskning, i særdeleshet utfordringene rundt å forstå hvordan og hvorfor placeboeffekten har betydning i medisinsk behandling. Tidvis evner han å diskutere vitenskapelige begreper på en relevant og korrekt måte. Samtidig skjemmes leseopplevelsen av forfatterens svart-hvitt-tenkning om alternativ behandling. Mens han på den ene siden raljerer med dårlig forskning innen alternativ behandling, bruker han sine personlige erfaringer som sannhetsdokumentasjon for egne synspunkter.

Dette er likevel et godt bidrag i debatten om alternativ behandling. En gjennomlesning bekjentgjør vitenskapelige og medisinske begreper som mange pasienter har stor nytte av å vite noe om. Ofte beskrives vanskelige temaer på en enkel måte, og gjennom sin bloggstil forenkler forfatteren relativt vanskelig stoff. Dessverre blir imidlertid deler for enkle til at stoffet kan være nyttig for forskere og fagpersonell.

Stilen er lett og ledig, formen og språket lekende og humørfylt, og således blir det en hyggelig bok å lese. Tidvis dårlig skjult åpenbares imidlertid en innbitt kamp mot alternativ behandling. Når dette kombineres med ukritisk tro på evidensbasert medisin som saliggjørende overfor alle medisinske problemstillinger, blir debatten unyansert.

Forfatteren er kjent som en ivrig blogger som får stor spalteplass i sosiale medier. Jeg hadde stor glede av å lese boken, men jeg forstår at bloggeren innimellom sliter med prøve å fylle rollen som vitenskapsmann, og enda verre, som medisinsk behandler.

Kommentarer

(3)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Håvard Jakobsen

Forfatteren av denne anmeldelsen kunne kanskje presisert at han er forsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), spesielt innen akupunktur, og selv driver med alternativ behandling. Dermed har han en aldri så liten interessekonflikt etter min mening.

Henning Tveit

Jeg stiller meg litt undrende til at Tidsskriftet har valgt nettopp en akupunktør til å anmelde Gunnar Tjomlids bok (1). Det kan jo, med tanke på innholdet, ha vært vanskelig å skille det subjektive og det objektive for anmelderen, noe som jeg også synes preger teksten. Det virker som om anmelderen først og fremst er opptatt av, noe overbærende, å beskrive boken som en bagatell, heller enn å skildre spesifikt hvilke svakheter den måtte ha.

Pernille Nylehn

En kommentar til Henning Tveits innlegg om Norheims anmeldelse av «Placebodefekten» (1): Vel er Arne Johan Norheim akupunktør, men han er også utdannet sykepleier og lege, og jobber som lege. Som forsker på Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) er han vel òg blant de (få) leger som har særlig greie på alternativ medisin. Etter mitt skjønn var valget av anmelder ganske naturlig. Så kan man være enig eller uenig i det som står i anmeldelsen.

Anbefalte artikler