Setter pasientene først

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Fem internasjonale helseorganisasjoner har nylig underskrevet en konsensusavtale om et rammeverk for etisk samarbeid.

Rammeverket som er avledet fra de fem organisasjonenes egne regler for etisk praksis og fra deres helsepolitiske ståsted, er basert på følgende fire overordnede prinsipper:

  • å sette pasientene først

  • å støtte etisk forskning og innovasjon

  • å sikre uavhengighet og etisk atferd

  • å fremme åpenhet og ansvarlighet

– Å sikre etisk adferd, åpenhet og ansvarlighet er sentralt i utvikling og testing av medisiner og annen helseteknologi, sier assisterende generaldirektør for Health Systems and Innovation i Verdens helseorganisasjon Marie-Paule Kieny.

– Vi oppfordrer alle involverte organisasjoner til å finne frem til metoder for å utvikle overvåkingsmekanismer som kan støtte disse prinsippene, sier hun.

De fem organisasjonene som har underskrevet avtalen er i tillegg til Verdens legeforening (WMA), the International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO), International Council of Nurses (ICN), International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) og International Pharmaceutical Federation (FIP).

Les mer: www.ifpma.org/fileadmin/content/Publication/2014/Consensus_Framework-vF.pdf

Anbefalte artikler