Livet som lege

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Det har alltid vært plass i Tidsskriftet for artikler og informasjon om andre sider ved legers liv og virksomhet enn det rent pasientrettede: spørsmål om ulike karriereveier, bekjentgjøring av hvem som er blitt spesialist, hvem som har utrettet eller tenkt noe ekstraordinært, hvem som har gått bort. For å understreke at dette stoffet er like viktig som det vitenskapelige, er det samlet i en egen seksjon, Legelivet (s. 754), fra og med denne utgaven.

Redaksjonen ønsker alle en god påske! Neste utgave av Tidsskriftet kommer 29. april.

Anbefalte artikler