– Leger, kom på banen og ta tak i det faglige!

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Tom Ole Øren var krystallklar da samhandlingsreformen ble diskutert på medlemsmøte i Vestfold legeforening.

Tom Ole Øren og Lisbeth Sommervold innledet til livlig debatt. Foto Lisbet T. Kongsvik

Temaet fenget. Over femti engasjerte Vestfold-leger dukket opp en mørk og regnfull kveld for å diskutere reformen.

Ikke forsvarlig nok

Østfold beskrives som er et suksessfylke når det gjelder oppfølging av samhandlingsreformen og opprettelsen av kommunale akutte døgnplasser (KAD). Der har 18 kommuner klart å samarbeide om fem felles innholdsrike enheter som fungerer svært godt.

– I Vestfold derimot henger vi langt etter Østfold, sa Øren.

Lokalforeningslederen er skeptisk til hvordan samhandlingsreformen så langt har fungert i eget fylke.

– Nå må legene komme på banen og ta tak i det faglige. Det må ikke bare være politikere som mener noe om dette. Vi må stole på kvaliteten med hensyn til det faglige. Det gjør vi ikke nå og fastleger kvier seg for å overføre pasienter til KAD-senger. Dårligere enn det er i dag kan det ikke bli, understreket han.

– Det må være lege som har ansvaret for KAD- sengene. Legen kan ikke være opptatt med andre oppgaver i kommunen og må være tilgjengelig 24 timer sju dager i uken, ellers dekker man ikke forsvarlighetskravet. Er man ikke trygg på at tilbudet er bra, så må man legge pasienten inn i sykehus. Fastlegene er nødt til å stole på at tilbudet er godt nok, påpekte fastlege Ole Johan Bakke.

Tiltak på gang

Lisbeth Sommervoll er klinikksjef ved Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold (SiV). Hun fortalte om de erfaringene hun har gjort fra sitt sykehusståsted.

– Nesten over natten forsvant de utskrivningsklare pasientene hos oss. Nye rutiner skulle innlæres på kort tid. Vi har slitt med å få til god nok informasjonsflyt mellom sykehuset og kommunene, sa hun.

– I 2013 ble det meldt inn 116 avvik fra kommunene. Halvparten av disse var knyttet til epikrisen, manglende opplysninger om medikamenter og videre oppfølging av pasienter. Det ble også stilt spørsmål om pasienter var utskrivningsklare da det ikke fremkom tydelig nok om kriteriene var oppfylt. SiV meldte på samme tid inn 15 avvik på kommunene. Eksempler på disse var blant annet manglende informasjon om pasienter, og etterlysning av følgepersonell til røntgen og andre undersøkelser.

– Som ett av flere tiltak for å bedre situasjonen er det utarbeidet en epikrisemal ved SiV. Vi har blitt bedre, men mangler litt før alle benytter seg av denne malen. Ved Siv har de også utviklet en egen app der man kan se hvor mange utskrivningsklare pasienter de har ved sykehuset til enhver tid. Det mangler ikke på god vilje verken fra sykehuset eller kommunenes side. Alle vil vel, og vi har flinke folk. Jeg synes vi ser tegn på at det gradvis blir bedre, avsluttet en optimistisk Sommervoll.

Anbefalte artikler