Insulin ved intensivbehandling av barn?

Nyheter Anestesiologi Barnesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Insulinbehandling for å holde blod-glukosenivået lavt gir ikke lavere overlevelse eller færre respiratordøgn hos barn i intensivavdeling.

  Insulinbehandling av voksne nyopererte intensivpasienter uten diabetes for at blod-glukosenivået i blodet skal holdes lavt, er i enkelte studier vist å gi høyere overlevelse og mildere sykdomsforløp. Nylig er en tilsvarende studie med barn gjennomført (1).

  Noe over 1 300 barn fra nyfødtalder (unntatt premature) til 16 år som var under intensivbehandling med vasoaktive medikamenter og i respirator i minst 12 timer ble randomisert i to grupper. I den ene gruppen ble glukosenivået regulert til å være innenfor 4 – 7 mmol/l, mens den andre gruppen kun fikk insulinbehandling hvis glukosenivået gikk over 12 mmol/l.

  Det var ingen forskjeller mellom gruppene i overlevelse eller respiratorbehandlingstid. Hypoglykemi forekom hyppigere i gruppen med lavt blodsukkermål, særlig hos dem som fikk insulin. Behandlingskostnadene for sykehusoppholdet det påfølgende året var lavest i gruppen med strengest glukoseregulering.

  – Generelt er dødeligheten i pediatriske intensivavdelinger lav. Det er derfor ingen overraskelse at man i denne studien ikke fant noen forskjell i overlevelse, som er et svært grovt mål, sier overlege Jon Henrik Laake ved Intensivavdelingen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Målsettingen om så streng kontroll av blod-glukosenivået må sies å være urealistisk uten en gjennomarbeidet og etablert algoritme for insulinbehandling. Sannsynligheten for at alle sentrene i denne multisenterstudien har like gode rutiner er liten, sier Laake.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media