Insulin ved intensivbehandling av barn?

Paal H.H. Lindenskov Om forfatteren
Artikkel

Insulinbehandling for å holde blod-glukosenivået lavt gir ikke lavere overlevelse eller færre respiratordøgn hos barn i intensivavdeling.

Illustrasjonsfoto © DPA/NTB scanpix

Insulinbehandling av voksne nyopererte intensivpasienter uten diabetes for at blod-glukosenivået i blodet skal holdes lavt, er i enkelte studier vist å gi høyere overlevelse og mildere sykdomsforløp. Nylig er en tilsvarende studie med barn gjennomført (1).

Noe over 1 300 barn fra nyfødtalder (unntatt premature) til 16 år som var under intensivbehandling med vasoaktive medikamenter og i respirator i minst 12 timer ble randomisert i to grupper. I den ene gruppen ble glukosenivået regulert til å være innenfor 4 – 7 mmol/l, mens den andre gruppen kun fikk insulinbehandling hvis glukosenivået gikk over 12 mmol/l.

Det var ingen forskjeller mellom gruppene i overlevelse eller respiratorbehandlingstid. Hypoglykemi forekom hyppigere i gruppen med lavt blodsukkermål, særlig hos dem som fikk insulin. Behandlingskostnadene for sykehusoppholdet det påfølgende året var lavest i gruppen med strengest glukoseregulering.

– Generelt er dødeligheten i pediatriske intensivavdelinger lav. Det er derfor ingen overraskelse at man i denne studien ikke fant noen forskjell i overlevelse, som er et svært grovt mål, sier overlege Jon Henrik Laake ved Intensivavdelingen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Målsettingen om så streng kontroll av blod-glukosenivået må sies å være urealistisk uten en gjennomarbeidet og etablert algoritme for insulinbehandling. Sannsynligheten for at alle sentrene i denne multisenterstudien har like gode rutiner er liten, sier Laake.

Anbefalte artikler