Leseverdig reise i bevissthetens grenseland

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Simonsen, Terje G.

  Våre skjulte evner

  Telepati, klarsyn og fremsyn. 294 s. Oslo: Pax Forlag, 2013. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-530-3559-8

  Terje G. Simonsen er idéhistoriker og beskriver forskningen omkring paranormale fenomener ut fra en teori om at alle mennesker deler en felles bevissthet som utgjør en plattform for direkte kommunikasjon på tvers av sted og tid.

  Språket er lett tilgjengelig for alle voksne lesergrupper. Målgruppe er ikke oppgitt, men både omslaget og forordet må forstås dithen at boken er ment å leses av hvem som helst. Temaene er presentert i åtte kapitler og spenner fra arkeologi, CIA, antropologi og okkultisme til laboratorieforsøk. Forfatteren har oversikt over en imponerende bredde av den forskningen som er gjort både om, og innen, paranormalitet. I tillegg inneholder boken en rekke sitater fra innflytelsesrike forskere og samfunnsborgere hvor disse bekjenner sin holdning til de samme fenomenene.

  Gjennom lesning av denne boken gjenoppleves minnene om paranormale erfaringer fortalt av familie eller vennekrets som vanskelig kan forklares rasjonelt. Som privatperson kan man gruble og undre seg over disse fenomenene, men i sin yrkesrolle opplever nok mange leger og annet helsepersonell en forventning om å ta standpunkt til hvorvidt dette er eventyr og myter.

  Kapittel seks kan være til hjelp i håndteringen av slike forventninger. Her deles skeptikere i to leire: pseudoskeptikere og seriøse skeptikere. En seriøs skeptiker fremsetter, ifølge Simonsen, selv ingen påstand om sannhetsgestalten i paranormale fenomener, og overlater dermed til tilhengerne av slike fenomener å fremlegge evidens. Den seriøse skeptikeren er genuint åpen for de argumenter eller evidens som måtte komme på banen, og fremstår dermed som en sann agnostiker. Pseudoskeptikeren hevder derimot at paranormale fenomener simpelthen ikke eksisterer og fremsetter derfor selv en faktapåstand som han/hun dermed blir forpliktet til å verifisere.

  Rådene om seriøs skepsis kan leger ta med seg i møter med påstander fra sine pasienter som de kan finne merkelige, usannsynlige eller stupide. Simonsen skriver at «nøktern skepsis kombinert med en åpen og utforskende holdning vil være den beste tilnærmingen til hele feltet, både privat og profesjonelt».

  Hvis man som lege klarer å beholde en åpen og utforskende holdning, vil man få innblikk ikke bare i hvilke skjulte evner pasienten selv mener å inneha, men også innsyn i hvilke påvirkninger pasienten utsettes for fra familiemedlemmer, venner eller andre. Dette er viktig for deg som kliniker uansett hva du selv mener om paranormalitet. Lesning av denne boken stimulerer deg trolig likevel til å foreta enda en runde i slike selvrefleksjoner!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media