Å snakke med barn om overvekt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fleischer, Anne Vibeke

  Mølbak, Rikke

  Vent på meg!

  Mathilde og Oliver veier for mye. 56 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 168

  ISBN 978-82-05-45715-7

  Fleischer, Anne Vibeke

  Mølbak, Rikke

  Inni og utenpå

  Mikkel og Julie veier for mye. 56 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 168

  ISBN 978-82-05-45714-0

  Bøkene er skrevet for barn i alderen 4 – 8 og 9 – 13 år for bruk av voksne og barn sammen, f.eks. i skolen, barnehagen eller hjemme. Historiene er tenkt å være utgangspunkt for samtaler om temaer knyttet til overvekt, selvbilde, mestring og relasjoner.

  Hoveddelen består av historier om en jente og en gutt som veier for mye. Historiene beskriver hendelser og situasjoner fra barnas dagligliv sammen med venner, på skolen, i familien og på fritidsaktiviteter. Videre beskriver de noen av barnas reaksjoner, tanker og følelser i disse situasjonene. Hver historie har spørsmål til samtale knyttet til temaet som tas opp. Bøkene inneholder også et etterord der forfatterne gir en kort faglig introduksjon til temaet overvekt hos barn, årsaker til utvikling av overvekt, konsekvenser av overvekt for barnas trivsel og fungering, i tillegg til innsats for å bedre barnas hverdag og endre levevaner. I etterordet henvender de seg i hovedsak til voksne i omgivelsene til barn med overvekt.

  Å snakke med barn om overvekt kan oppleves vanskelig både for foreldre, lærere og helsepersonell. Samtidig opplever mange barn med overvekt at vekten påvirker deres fungering i hverdagen og deres forhold til seg selv og andre negativt. Det er heller ikke uvanlig å få sårende kommentarer eller å bli utelatt fra det sosiale felleskapet med andre barn. Lærere og barnehagepersonale kan være usikre på hvordan de kan ta opp dette i barnegruppen. Disse bøkene kan være en hjelp for voksne til å tematisere overvekt og barns erfaringer og følelser knyttet til vekt og kropp. De fokuserer også på å fremheve barnas mestring. Spørsmålene er rettet mot å forstå seg selv, ta andres perspektiv, hvordan man kan finne løsninger og være gode venner eller voksne støttespillere for barn som sliter med vekten.

  Bøkene er ikke lærebøker for livsstilsendring/behandling av overvekt, men etter min vurdering er de et svært viktig og nyttig bidrag i det å kunne snakke med barn om overvekt og relaterte følelser, tanker og situasjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media