Alle møter til timen

Elisabeth Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Det er i hvert fall formålet med tjenesten vestlandspasienten.no. Helse Vest er først ut med å tilby pasienten en nettside for timeavtaler.

Først ut er Helse Stavanger, men i løpet av 2014 skal alle pasienter i Helse Vest kunne se oversikt over timeavtalene sine.

I 2012 hadde Helse Vest 82 000 pasienter som ikke dukket opp til timen. Når det er 47 000 pasienter på venteliste, er det et behov for dette, mener Hilde Christiansen, prosjekteier av Alle møter-prosjektet.

– Vår planlegging skal bli bedre, og pasienter og pårørende skal få mulighet til digital kommunikasjon med sykehusene. Vi må etablere god dialog og tilgjengelighet for tildelte timer, sagt på en annen måte: bedre samfunnskontakt med befolkningen, sier Christiansen til Tidsskriftet.

I tillegg var det 127 000 pasienter som tok kontakt for å endre på sin timeavtale. «Kva om alle møter eller melder frå i god tid? Kva om vi i sjukehusa organiserer oss betre? Då kan planlegginga bli både enklare og betre og ventetidene kortare», skriver Christiansen på Blogg i vest, om prosjektet der hensikten er å få til en bedre kommunikasjon mellom sykehus og pasient.

Videre understreker hun i bloggen at nettsiden kun gjelder for de 30 % som er henvist fra fastlege. De 70 % som kommer inn på sykehuset og trenger øyeblikkelig hjelp, vil selvfølgelig få det med en gang.

Vestlandspasienten.no er en del av «Alle møter»-prosjektet, som har et mål om å øke kvaliteten på tjenestene i Helse Vest, både for pasienter og medarbeidere. På Stavanger universitetssykehus’ nettsider kan man lese at det vil komme flere digitale løsninger for både timebestilling, nye rutiner for å ringe pasienter og minne dem på timen, og tydeligere beskjed om tidspunkt og sted for konsultasjonen.

For å lese mer om prosjektet, se sus.no/aktuelt

Anbefalte artikler