Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Tidsskriftet

I dette nummeret

Nyheter

Stine Bjerkestrand
Stine Bjerkestrand
Preben Aavitsland

Medisin og vitenskap

Øistein Kristensen
Olav Espegren
Reidun Åsland
Else Jakobsen
Øystein Lie
Stephen Seiler
Kirsten E. Wik
Karl-Fredrik Lindegaard
Birgit Brunborg *
Ida Torunn Bjørk
Cornelia Ruland
Kristian Løvås
Martina Moter Erichsen
Eystein S. Husebye
Kristian J. Fougner
Johan Svartberg
Bjarne Mella
Anne Grethe Myhre
Jens Petter Berg
Dagfinn Aarskog
Gunnar Qvigstad
Oddbjørg Fløttum
Helge L. Waldum
Kim Alexander Tønseth*
Dirk Jan Wever
Ruth Riise
Britt Gundersen
Solveig Brodal
Per Bjerke

Profesjon og samfunn

Hogne Sandvik
Steinar Hunskår
Leiv Otto Watne
Petter Gjersvik
Per-Henrik Randsborg
Olav Sandstad
Pål Gulbrandsen
Peter F. Hjort

Kommentar og debatt

Anne Cappelen
Per Wiik Johansen
Sverre Lehmann
Jan Grebstad
Ove Fondenes
Alf Henrik Andreassen
Per Bakke
Amund Gulsvik
Sindre Gunleiksrud
Magne B. Grimstvedt

Oss imellom

Thomas Iver Holter
Olav Dahlberg

Aktuelt i foreningen

Hans Kristian Bakke
Lisbet T. Kongsvik
Lise B. Johannessen
Sverre Strand
Ellen Juul Andersen
Kirti Mahajan Thomassen
Lise B. Johannessen
Anders Taraldset

På tampen