Lars Wegner Hausken

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3267

  I ovennevnte minneord i Tidsskriftet nr. 24/2004 skal stå: Han arbeidet ved en rekke gynekologiske, kirurgiske og andre sykehusavdelinger før han kom til Haugesund sykehus som den første spesiallege i gynekologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media