Lars Wegner Hausken

Magne B. Grimstvedt Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3267

I ovennevnte minneord i Tidsskriftet nr. 24/2004 skal stå: Han arbeidet ved en rekke gynekologiske, kirurgiske og andre sykehusavdelinger før han kom til Haugesund sykehus som den første spesiallege i gynekologi.

Anbefalte artikler