Kirurgi ved overvekt er effektivt

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Vektreduserende kirurgi er effektivt ikke bare til å redusere vekten, men også mot følgetilstander som diabetes og hypertensjon.

Vektreduserende kirurgi er effektivt for sykelig overvektige. Foto Harald Henden/SCANPIX

Om lag 5 % av den amerikanske befolkningen er sykelig overvektig. Diett og medikamentell behandling har begrenset effekt, men pasientene har vanligvis nytte av vektreduserende kirurgi, som også kalles bariatrisk kirurgi (gresk baros: vekt).

I en metaanalyse fra USA har man vurdert effektene av fire ulike vektreduserende kirurgiske inngrep (1). Analysen inkluderte 136 artikler publisert i perioden 1990 – 2003 med ca. 22 000 pasienter. Gjennomsnittsalder var 39 år, 81 % var kvinner og gjennomsnittlig kroppsmasseindeks var 47 kg/m2 (spredning 32 – 69 kg/m²). Pasientene hadde et gjennomsnittlig vekttap på 61 %. Hele 77 % hadde ikke lenger diabetes, 62 % av hypertonikerne fikk normalisert blodtrykket og 86 % ble kvitt sin obstruktive søvnapné. Hyperlipidemi ble mindre uttalt hos 70 %.

– Det er fortsatt forbausende få studier som rapporterer om langtidseffektene for viktige følgetilstander ved overvekt behandlet kirurgisk. Det er imidlertid oppløftende at de få som finnes, synes å bekrefte de tidlige positive resultatene som rapporteres ved denne behandlingsformen, sier professor Arthur Revhaug ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Inntil bedre behandlingsformer enn kirurgi kan tilbys denne raskt voksende pasientgruppen, er det viktig at slike langtidsresultater etterspørres og rapporteres, sier Revhaug.

Anbefalte artikler