Muskel- og skjelett-tiåret i et globalt perspektiv

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  WHO

  The burden of musculoskeletal conditions at the start of the new millenium

  218 s, tab, ill. Genève: World Health Organization, 2003. Pris USD 32

  ISBN 92-4-120919-4

  Ved starten av muskel- og skjelett-tiåret (2000 – 2010), ble det holdt et ekspertmøte om muskel- og skjelettlidelser i WHOs regi. Formålet var å fremskaffe en oversikt over hva vi vet om ulike aspekter ved den globale forekomsten av disse lidelsene, samt å etablere utfallsmål som kan brukes for å overvåke forandringer i befolkninger.

  Resultatet av møtet er nå publisert i en rapport. Hva trengs av helsetjenester om ti år, når det gjelder behandling og rehabilitering av hoftefrakturer? Hvordan skal rygglidelser forebygges? Er forekomsten av artrose den samme i alle land?

  I tillegg til muskel- og skjelettlidelser generelt, valgte ekspertgruppen spesielt å innhente opplysninger om revmatoid artritt, artrose, osteoporose, rygglidelser og større ekstremitetstraumer. Rapporten omhandler forekomsten av disse tilstandene, deres alvorlighetsgrad og naturlige utvikling, målinger av helseeffekter og de økonomiske konsekvensene for samfunnet, beskrivelse av helsestatus og konsekvenser for individet, samt viktige måleinstrumenter for muskel- og skjelettlidelser. Et siste avsnitt inneholder anbefalinger for videre forskning. Hvilke data mangler, og hvordan skal de innhentes?

  Boken inneholder et stort appendiks med tabeller over epidemiologiske data fra hele verden, delt inn i 14 «helseregioner».

  Rapporten retter seg til epidemiologer, andre forskere, planleggere av helsetjenester og beslutningstakere. Den gir mye informasjon, og det er et pluss at sykdommenes konsekvenser i form av funksjonstap og redusert livskvalitet diskuteres grundig.

  For dem som ønsker å sammenlikne sine egne funn om muskel- og skjelettlidelser med funn i andre land, er boken uunnværlig. For epidemiologiske forskere gir den en hurtig oppdatering fra forskningsfronten. Den er, med andre ord, meget verdifull for de spesielt interesserte. For praktikeren, derimot, gis det lite nyttig informasjon. Rapporten inneholder ikke opplysninger om utredning eller behandling.

  Rapporten kan ikke leses fra perm til perm. Den skal heller brukes som et oppslagsverk for å få vite hvilke data, og hvilke epidemiologiske instrumenter som finnes for å måle muskel- og skjelettsykdommenes utbredelse og konsekvenser. Og hva som ikke finnes. Kanskje kunne det vært noe å se på?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media