Ikke antibiotika mot kronisk prostatitt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antibiotika og alfablokker har ikke effekt ved kronisk prostatitt.

  Kronisk prostatitt er en vanlig tilstand med smerter i underlivet, vannlatingsplager og ev. utflod eller hematospermi. Diagnosen stilles på grunnlag av pasientens symptomer ettersom ingen objektive mål er til hjelp. Siden det er uklart om symptomene stammer fra prostata, brukes ofte betegnelsen kronisk bekkensmertesyndrom. Effekten av antibiotika og alfablokkere, som ofte blir forsøkt, er usikker.

  I en nordamerikansk multisenterstudie ble seks ukers behandling med ciprofloksacin og/eller alfablokkeren tamsulosin sammenliknet med placebo (1). Nær 200 menn med langvarige plager ble inkludert. Behandlingen hadde ikke effekt.

  I en lederkommentar konkluderes det med at antibiotika ikke er indisert ved denne tilstanden, men at det er for tidlig å konkludere med hensyn til alfablokkernes plass.

  – Resultatet i denne nordamerikanske studien samsvarer med en liknende kanadisk studie, der levofloksacin ble sammenliknet med placebo (2). Dermed ser det ut til at perioden med antibiotika for kronisk prostatitt går mot slutten. De fleste urologer har foreskrevet slik behandling, og ofte med inntrykk av en viss effekt. Slik sett vil bortfall av denne behandlingen etterlate seg et savn, i det minste for urologen, som stadig mangler en effektiv behandling for denne lidelsen, sier overlege Alf Frimann Rosenlund ved Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  – Det ble heller ikke vist noen effekt av alfablokker. Andre studier har imidlertid gitt motsatt resultat. Frem til ny forskning avklarer dette spørsmålet har behandling med alfablokker fortsatt en plass ved kronisk prostatitt, sier Rosenlund.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media