– Nødvendig med ny helseforskningslov

Artikkel

Forskningsreguleringsutvalget (Nylenna-utvalget) vil fremme, forbedre og forenkle forskningen gjennom en ny helseforskningslov og en samordnet søknadsbehandling. Det fremgår av en utredning, som ble avlevert til helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen 21.12. 2004. Ifølge utvalget er dagens regulering av medisinsk og helsefaglig forskning i Norge til dels mangelfull, unødvendig komplisert og byråkratisk. En egen lov om medisinsk og helsefaglig forskning vil være et oversiktlig og pedagogisk hjelpemiddel for forskere.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6866

Anbefalte artikler