Egenbehandlingens kunst

Artikkel

80 % av legene har gått på jobb med en sykdom de ville sykmeldt en pasient for.

Det viser undersøkelsen til Elin Olaug Rosvold ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo (6). På kurset «Å ta vare på seg selv» presenterte hun resultater av sitt doktorgradsarbeid basert på Legekårsundersøkelsen fra 1993. Rosvold viste også til at det å møte syk på jobb var mest vanlig blant leger i aldersgruppen 30 – 39 år, blant klinikere utenfor sykehus og at over halvparten av alle legene hadde gått på jobb med en infeksjonssykdom.

– 75 % hadde behandlet seg selv siste tre år. Høyest var andelen blant de yngre legene og klinikere utenfor sykehus. 73 % av legene som brukte reseptbelagte medisiner, skrev det ut selv, hvorav drøye 10 % hadde brukt sovemedisin eller beroligende medisin siste måned, påpekte Rosvold (1).

– Hvor går grensen mellom egenomsorg og legeomsorg? Det spurte allmennlege Inger Størmer Thaulow fra Oslo som la frem sine erfaringer med lege-for-lege-ordningen (4). Det gjorde hun blant annet med å dele ut et arbeidsskjema, vist nedenfor, utarbeidet for å bevisstgjøre de tilstedeværende kollegene om lettere å finne sine egne begrensninger – og grenser hos hverandre.

Hva gjør du når du selv har symptomer på sykdom?

Symptomer

EgendiagnoseJa/Nei

Beskriv egenbehandling/eventuell utredning

Kontakter allmennlege/spesialist/sykehus

Hodepine 2 – 3 ganger per uke, smerter i nakke-skuldre

Hodepine daglig siste 2 mnd., nakke-/ryggsmerter, oppgitt, et ork å gå på jobb, våkner tidligere enn vanlig

Hyppig vannlating, svie ved vannlating, ubehag i regio hypogastrica

Vondt i halsen, feber ca. 38 °C, andre dag

Våkner om natten med akutte magesmerter, oppkast, feber ca. 38 °C, diaré

Sure oppstøt, halsbranner til og fra noen mnd., smerter i brystet og magen

Friskt blod i avføringen til og fra i 1 – 2 uker

Kjenner kul på halsen foran skråhalsmuskel

Anbefalte artikler