Vekstmønstre påvirker kreftrisiko

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Vekstmønstre i fosterliv, barndom og ungdom påvirker brystkreftrisiko, viser ny dansk studie.

Den danske legen Martin Ahlgren har i sin ferske doktoravhandling studert sammenhengen mellom vekst i fosterlivet og risiko for kreft senere i livet. I tillegg til fødselsvekt har han brukt skolehelsedata og spesielt undersøkt hvordan vekstmønstre i barne- og ungdomsår har betydning for brystkreftrisiko i voksen alder.

Blant 117 000 danske kvinner født i perioden 1930 – 75 fikk mer enn 3 300 påvist brystkreft frem til 2001 (1). Resultatene viste at høy fødselsvekt, rask kroppsvekst rundt tiden for brystkjertlenes utvikling, stor kroppshøyde og relativt liten kroppsmasse i ungdomsårene økte risikoen for brystkreft senere i livet. Et nytt og viktig funn var at hurtig kroppsvekst i alderen 8 – 14 år bidrog til økt risiko utover det som kunne tilskrives den endelige høyden.

– Tidligere studier har knyttet høy fødselsvekt til brystkreft, og det har vært kjent lenge at kroppshøyde har sammenheng med økt risiko. Men ingen har tidligere klart å kombinere informasjon om vekst fra fosterlivet med opplysninger om vekst og utvikling i barndom og ungdom. Dermed har man klart å vise at vekstmønstre i ulike perioder av oppveksten kan yte selvstendige bidrag til risikoen for å utvikle brystkreft senere i livet, sier professor Lars Vatten ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, NTNU.

– De underliggende mekanismene for dette funnet er naturligvis ikke klare, men det er rimelig å fortolke funnene som utslag av genetiske faktorer som styrer vekst, og til hormonelle vekstfaktorer som tidligere har vært knyttet til brystkreft, for eksempel insulinliknende vekstfaktor-1 (IGF-1), sier Vatten.

Anbefalte artikler