Ny utgave av norsk lærebok i farmakologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Simonsen, Terje

  Aarbakke, Jarle

  Lysaa, Roy

  Illustrert farmakologi

  Bind 1 og 2. 2. utg. 505 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 677

  ISBN 82-7674-948-8 og ISBN 82-7674-949-6

  Første utgave av denne læreboken kom i 1998. Siden ble den også oversatt til svensk og dansk. Nå foreligger andre utgave i stort og luksuriøst format i to bind, og med fargeillustrasjoner. Den skal være spesielt rettet mot sykepleierstudenter, men angis å skulle være verdifull også for studenter innen andre helsefag, deriblant medisinstudenter. Det er prisverdig at man i Norge skriver og vedlikeholder lærebøker innenfor medisinske fag.

  På dette nivået skulle det være mulig å skrive en kortfattet og praktisk innrettet lærebok som gir innsikt i prinsippene, krydret med et passelig og gjennomtenkt antall eksempler. Men boken er ordrik til det kjedsommelige, og den går i trivielle og omstendelige detaljer der man uten risiko kunne ha overlatt resten til leseren. Leseren blir ofte distrahert av momenter som forfatteren burde ha gjort seg ferdig med tidligere i fremstillingen. Noen setninger taler for seg selv: «Forskjell i respons kan forekomme som interindividuell respons og intraindividuell respons; Utløpsdatoen angir holdbarheten til et legemiddel og angir tidspunktet for når bruken av et legemiddel bør være avsluttet; Inhalatoren drives av kraften i innåndingsluften.»

  Tittelen gjør et nummer av at boken er rikholdig illustrert. Illustrasjoner er hensiktsmessige når en ren tekstfremstilling vil være vanskelig å lage og enda vanskeligere å forstå. Det er ikke lett å skjønne at det er mer pedagogisk å tegne en lever, en nyre og en hudbit enn å skrive ordene i en tabell, når formålet bare er å drøfte mulige eliminasjonsveier for et legemiddel. Hadde man hatt en dårlig tegner, ville antakelig illustrasjonene ha vært mer instruktive. Nå er de alltid vakre å se på, men slett ikke alltid til hjelp i forståelsen av stoffet.

  En mer kortfattet tekst med mindre distraherende ordbruk ville ha vært lettere å anbefale. Da kunne det vært mulig å se bort fra mangler i oppdateringen av basalfarmakologi, regulatoriske forhold og legemiddelbruk i klinisk praksis. Nå kan boken bare anbefales for dem som har fått den definert som pensum. Farmakologiinteresserte bør kunne finne både bedre og billigere kunnskapskilder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media