Ny utgave av norsk lærebok i farmakologi

Gaut Gadeholt Om forfatteren
Artikkel

Simonsen, Terje

Aarbakke, Jarle

Lysaa, Roy

Illustrert farmakologi

Bind 1 og 2. 2. utg. 505 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 677

ISBN 82-7674-948-8 og ISBN 82-7674-949-6

Første utgave av denne læreboken kom i 1998. Siden ble den også oversatt til svensk og dansk. Nå foreligger andre utgave i stort og luksuriøst format i to bind, og med fargeillustrasjoner. Den skal være spesielt rettet mot sykepleierstudenter, men angis å skulle være verdifull også for studenter innen andre helsefag, deriblant medisinstudenter. Det er prisverdig at man i Norge skriver og vedlikeholder lærebøker innenfor medisinske fag.

På dette nivået skulle det være mulig å skrive en kortfattet og praktisk innrettet lærebok som gir innsikt i prinsippene, krydret med et passelig og gjennomtenkt antall eksempler. Men boken er ordrik til det kjedsommelige, og den går i trivielle og omstendelige detaljer der man uten risiko kunne ha overlatt resten til leseren. Leseren blir ofte distrahert av momenter som forfatteren burde ha gjort seg ferdig med tidligere i fremstillingen. Noen setninger taler for seg selv: «Forskjell i respons kan forekomme som interindividuell respons og intraindividuell respons; Utløpsdatoen angir holdbarheten til et legemiddel og angir tidspunktet for når bruken av et legemiddel bør være avsluttet; Inhalatoren drives av kraften i innåndingsluften.»

Tittelen gjør et nummer av at boken er rikholdig illustrert. Illustrasjoner er hensiktsmessige når en ren tekstfremstilling vil være vanskelig å lage og enda vanskeligere å forstå. Det er ikke lett å skjønne at det er mer pedagogisk å tegne en lever, en nyre og en hudbit enn å skrive ordene i en tabell, når formålet bare er å drøfte mulige eliminasjonsveier for et legemiddel. Hadde man hatt en dårlig tegner, ville antakelig illustrasjonene ha vært mer instruktive. Nå er de alltid vakre å se på, men slett ikke alltid til hjelp i forståelsen av stoffet.

En mer kortfattet tekst med mindre distraherende ordbruk ville ha vært lettere å anbefale. Da kunne det vært mulig å se bort fra mangler i oppdateringen av basalfarmakologi, regulatoriske forhold og legemiddelbruk i klinisk praksis. Nå kan boken bare anbefales for dem som har fått den definert som pensum. Farmakologiinteresserte bør kunne finne både bedre og billigere kunnskapskilder.

Anbefalte artikler