Ett eller to egg ved assistert befruktning?

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Innsetting av ett befruktet egg om gangen gir omtrent like mange fødsler som innsetting av to befruktede egg samtidig og nesten ingen tvillingsvangerskap.

In vitro-fertilisering med innsetting av to befruktede egg gir høy insidens av flerlingfødsler, noe som er forbundet med økt risiko for prematur fødsel og perinatal død. Ved mange fertilitetsklinikker, blant annet i Finland og Sverige, har man derfor i stor grad gått over til å sette inn kun ett befruktet egg.

I en nordisk multisenterstudie, der blant annet fertilitetsklinikken i Haugesund deltok, ble 661 kvinner under 36 år som hadde minst to befruktede egg av god kvalitet, randomisert til enten å få innsatt to egg eller bare ett egg (1). I den siste gruppen ble det andre egget fryst, tint og satt inn hvis første forsøk ikke lyktes. Andelen pasienter som fikk minst ett levendefødt barn, var ikke statistisk forskjellig i de to gruppene (43 % og 39 %), mens insidensen av flerlingfødsel var henholdsvis 33,1 % og 0,8 % (p < 0,001).

– Opplegget som ble studert i denne undersøkelsen, krever gode fryseprosedyrer, understreker klinikksjef Jarl A. Kahn ved Sykehuset Telemark.

– Omleggingen av rutinepraksis i Sverige har nok ført til noe synkende suksessrater, men det er en stor fordel at antallet flerlingfødsler går ned. Prinsippet om innsetting av ett egg om gangen bør antakelig brukes hos de fleste pasienter under 36 år, sier han.

– Dersom en slik praksis skal innføres i Norge, må dagens refusjonsordning for assistert befrukting endres fra å gjelde for opptil tre forsøk til å gjelde for opptil seks forsøk. Dette arbeider nå fagmiljøene aktivt for å oppnå, sier Kahn.

Anbefalte artikler