I neste nummer:

Artikkel
  • Primærbehandling av ovarialcancer

  • Reseptfritak for statiner?

  • Østrogentilskudd og brystkreft

  • Retningslinjer i allmennpraksis

  • Prøvetaking ved rusmiddeltesting

  • Diuretika, hypertensjon og koronar hjertesykdom

Anbefalte artikler